Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.excentral.com/pl) jest obsługiwana przez Mount Nico Corp Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 226/14. Siedziba firmy znajduje się pod adresem Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Cypr.

 

Mount Nico Corp jest właścicielem i operatorem marki „eXcentral”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 84,19% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. eXcentral nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Mount Nico Corp Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Mount Nico Corp Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Bidder

 • Jak mogę otworzyć transakcję realizacji zlecenia?
  Krok 1 - Wybierz aktywo.
  Krok 2 - Przejdź do zakładki realizacji zleceń rynkowych.
  Krok 3 - Wybierz wielkość transakcji w lotach.
  Krok 4 - Wybierz kierunek handlu.
  Krok 5 - Wykonaj transakcję klikając w przycisk "Zrealizuj transakcję".
 • Jak mogę otworzyć zlecenie oczekujące?
  Krok 1 - Wybierz aktywo.
  Krok 2 - Przejdź do zakładki Transakcje zaawansowane.
  Krok 3 - Wybierz wielkość transakcji w lotach.
  Krok 4 - Wybierz kierunek handlu.
  Krok 5 - Kliknij w przycisk ustawiania zlecenia oczekującego.
  Krok 6 - W polu " po cenie" należy ustawić cenę.
  Krok 7 (opcjonalnie) – To zlecenie posiada datę wygaśnięcia. Możesz ją wybrać, zaznaczając odpowiednią opcję obok "pola wygaśnięcia".
  Krok 8 – Zrealizuj zlecenie, klikając w przycisk złożenia zlecenia.
 • Jak mogę otworzyć chronioną transakcję rynkową z poziomem Stop Loss i Take Profit?
  Krok 1 - Wybierz aktywo.
  Krok 2 - Przejdź do zakładki Transakcje zaawansowane.
  Krok 3 - Wybierz wielkość transakcji w lotach.
  Krok 4 - Wybierz kierunek handlu.
  Krok 5 - Kliknij w pola wyboru Take Profit / Stop Loss i zmień wartości pipsów lub cen.
  Krok 6 - Zrealizuj transakcję klikając w przycisk "Złóż zlecenie".
 • Jak mogę otworzyć chronioną transakcję oczekującą z poziomem Stop Loss i Take Profit?
  Krok 1 - Wybierz aktywo.
  Krok 2 - Przejdź do zakładki Transakcje zaawansowane.
  Krok 3 - Wybierz wielkość transakcji w lotach.
  Krok 4 - Wybierz kierunek handlu.
  Krok 5 - Kliknij w pola wyboru Take Profit / Stop Loss i zmień wartości pipsów lub cen.
  Krok 6 - Kliknij w przycisk ustawionego zlecenia oczekującego.
  Krok 7 – Ustaw cenę w "polu po cenie".
  Krok 8 (opcjonalnie) – To zlecenie posiada datę wygaśnięcia. Możesz ją ustawić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji koło "pola wygaśnięcia".
  Krok 9 – Zrealizuj transakcję, klikając w przycisk "Złóż zlecenie".
 • Gdzie mogę znaleźć informacje o konkretnym aktywie?
  Wybierz aktywo i kliknij w zakładkę informacyjną znajdującą się nad wykresem.
 • Co to jest zlecenie rynkowe?
  W trybie wykonania zlecenia rynkowego inwestor zgadza się na wykonanie transakcji po cenie oferowanej przez brokera.
 • Co to jest zlecenie oczekujące?
  Zlecenie oczekujące to dyspozycja otwarcia pozycji, gdy instrument osiągnie określoną, wcześniej ustaloną przez klienta cenę. Bez względu na to, czy jest to zlecenie z limitem ceny czy zlecenie stop, pozycja zostanie zrealizowana dopiero wtedy, gdy instrument finansowy osiągnie określoną cenę i znajdzie nabywcę lub nabywców.
 • Co to jest bid?
  Cena, po której kupujący jest gotowy dokonać zakupu; cena oferowana za daną walutę.
 • Co to jest dźwignia finansowa?
  Dźwignia finansowa zwiększa Twoją siłę nabywczą, dzięki czemu możesz zyskać dużą ekspozycję na rynku finansowym, jednocześnie inwestując jedynie stosunkowo niewielką część swojego kapitału.

  CFD są oparte na dźwigni finansowej, co oznacza, że wystarczy zainwestować stosunkowo niewielki depozyt dla uzyskania znacznie większej ekspozycji na rynku.

  Dźwignia finansowa zwiększa potencjał zysku, jak również ryzyko utraty kapitału.
 • Co to jest pips?
  Pips oznacza "Procentowy Punkt Ceny" lub "Procent w Punkcie" i jest używany jako jednostka miary zmiany wartości pary walutowej - pips jest najmniejszą dozwoloną zmianą jej ceny.

  Większość walut, oprócz japońskiego jena, posiada 2 punkty po przecinku, np. 1 dolar = 100 centów.
 • Jak mogę zamknąć aktywną transakcję?
  Prosimy sprawdzić listę otwartych transakcji w zakładce "Otwarte transakcje" na stronie "Handel". Wybierz transakcję i kliknij w przycisk "Zamknij" znajdujący się obok niej. Prosimy upewnić się, że rynek aktywów jest otwarty poprzez kliknięcie na zakładkę "informacje". Jeśli jest on otwarty, transakcja może zostać zamknięta.
 • Dlaczego nie mogę zamknąć aktywnej transakcji?
  Prosimy o upewnienie się, że rynek aktywa jest otwarty. Można wykonać ten krok, klikając w przycisk informacji powyżej wykresu. Jeśli jest otwarty, transakcja może zostać zamknięta.
 • Co to jest "Stop Loss"?
  Stop Loss jest zleceniem zamknięcia transakcji na pozycji CFD po cenie ustalonej z góry przez użytkownika, która w przypadku "kupna" jest niższa niż cena transakcji otwierającej, a w przypadku "sprzedaży" jest wyższa niż cena transakcji otwierającej. Zlecenie Stop Loss może służyć jako strategia minimalizacji ryzyka, jednakże nie daje ono żadnej gwarancji, ponieważ podczas wyjątkowych warunków i wysokiej zmienności, zlecenie Stop Loss może być wykonane po gorszej cenie od wcześniej ustalonej.
 • Co to jest poziom Take Profit?
  Zlecenie Take Profit jest zleceniem na zamknięcie transakcji na pozycji CFD po cenie ustalonej z góry przez użytkownika, która w przypadku "kupna" jest wyższa niż cena transakcji otwierającej, a w przypadku "sprzedaży" niższa niż cena transakcji otwierającej.
 • Jakie rodzaje zleceń oczekujących istnieją?
  Buy Stop: Kontrakt umieszczony powyżej ceny i cena nadal rośnie.
  Sell Stop: Kontrakt umieszczony poniżej ceny i cena nadal spada.
  Buy Limit: Kontrakt umieszczony poniżej ceny i cena nadal rośnie.
  Sell Limit: Kontrakt umieszczony powyżej ceny i cena nadal spada.
 • Jak otworzyć ponownie Biddera, jeśli został zamknięty?
  Jeśli klikniesz w przycisk X, Bidder zniknie, co pozwoli Ci cieszyć się dużym wykresem. Aby ponownie otworzyć Biddera, kliknij w przycisk Otwórz Transakcję.
 • Czy przycisk Otwórz Transakcję realizuje transakcję?
  Nie, przycisk ten otwiera Biddera.
 • Co powinienem zrobić, jeśli jestem nowy na tej platformie transakcyjnej?
  Kliknij w przycisk "Wprowadzenie do platformy", aby zapoznać się z pełnym opisem platformy.
 • Czy mogę handlować na starej platformie transakcyjnej?
  Nie, obsługujemy najnowszą wersję platformy transakcyjnej.
 • Co oznacza handel z 2 kliknięciami?
  Oferujemy możliwość dokonania transakcji za pomocą 2 kliknięć, aby umożliwić inwestorom zapoznanie się ze specyfikacją transakcji przed jej realizacją. W ten sposób będą mieli pewność, że konfiguracja handlowa była jasna i transakcja została wysłana na rynek dokładnie tak, jak chcieli.
 • Napotykam na błąd i potrzebuję pomocy, aby otworzyć transakcję, co mam zrobić?
  Proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania dalszej pomocy.
 • Jak mogę modyfikować istniejące transakcje?
  Jeśli już zrealizowałeś transakcję, kliknij przycisk Otwarte Transakcje, wybierz transakcję, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk SL/TP. W oknie dialogowym modyfikuj transakcje SL/TP i kliknij w przycisk Wyślij, aby zapisać zmiany.
 • Jak usunąć przyszłe zlecenie (zlecenie oczekujące)?
  Jeśli ustawiłeś już zlecenie oczekujące, kliknij na przycisk Zlecenie oczekujące, wybierz transakcję, którą chcesz zmodyfikować, a następnie Usuń zlecenie. W oknie dialogowym kliknij w przycisk Usuń, aby zapisać zmiany.
 • Co to jest ask?
  Cena, czyli kurs, po którym gotowy sprzedający jest sprzedać walutę.
Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 88.89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.