Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.excentral.com/pl) jest obsługiwana przez Mount Nico Corp Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 226/14. Siedziba firmy znajduje się pod adresem Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Cypr.

 

Mount Nico Corp jest właścicielem i operatorem marki „eXcentral”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 84,19% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. eXcentral nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Mount Nico Corp Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Mount Nico Corp Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Indeksy

Co to jest indeks?

Indeks to zbiór aktywów, zazwyczaj akcji/udziałów, które mają naśladować wyniki danego sektora rynku, branży, towaru lub czegokolwiek innego, co inwestorzy chcieliby śledzić. Indeksy mogą być szerokie, jak indeks S&P 500, lub mogą być wąskie, jak indeks Dow Industrials. Zaletą indeksu jest to, że pozwala on inwestorom uzyskać ekspozycję na szeroką grupę aktywów bez konieczności kupowania wszystkich poszczególnych składowych oddzielnie. Oprócz akcji istnieją również indeksy dla obligacji, towarów i walut.

Popularne indeksy

Istnieje wiele różnych globalnych indeksów śledzących akcje giełdowe. W rzeczywistości, prawie każdy kraj posiada przynajmniej jeden indeks, który śledzi szerokie wyniki jego rynku (rynków) akcji. Jednak niektóre z tych indeksów są zdecydowanie bardziej popularne niż inne. Na przykład, w USA istnieje kilka popularnych indeksów, które są uważnie śledzone przez inwestorów. Obejmują one Nasdaq 100, który jest wskaźnikiem zastępczym dla sektora technologicznego, Dow Industrials, który śledzi 30 największych spółek blue-chip w USA, oraz S&P 500, który jest szeroką miarą rynków amerykańskich.

W Europie istnieje również szereg popularnych indeksów. Pierwsza z nich skupia się bardziej na rynkach międzynarodowych i obejmuje przede wszystkim spółki międzynarodowe, podczas gdy druga koncentruje się bardziej na krajowej gospodarce Wielkiej Brytanii. Poza Wielką Brytanią inne popularne indeksy to CAC 40 we Francji i DAX 30 w Niemczech.

W Azji istnieje również wiele popularnych indeksów, takich jak Nikkei 225 w Japonii, S&P/ASX 200 w Australii, indeks Hang Seng w Hongkongu i Shanghai Composite w Chinach.

Indeksy porównawcze

Indeks benchmarkowy to indeks, który służy jako standard, według którego oceniany jest szerszy rynek lub nawet inne indeksy. W inwestowaniu prawie wszystkie benchmarki to indeksy, choć nie wszystkie indeksy są benchmarkami. Decyzja o tym, który indeks jest właściwym benchmarkiem, może być przedmiotem gorącej dyskusji wśród osób zawodowo zajmujących się inwestowaniem, takich jak zarządzający funduszami. Ogólnie rzecz biorąc, benchmark jest indeksem, który służy jako miernik dla portfela poprzez porównanie charakterystyki portfela, takiej jak zwrot, ryzyko, waga składników i ekspozycja na sektory, style i inne czynniki do benchmarku.

Co wpływa na poziom indeksów?

Wartość indeksu będzie się zmieniać w oparciu o ruchy cen poszczególnych akcji użytych do stworzenia tego indeksu. Tak więc czynniki, które poruszają indeksami są w rzeczywistości takie same jak te, które powodują ruchy cen poszczególnych akcji, obligacji lub towarów. Różnica polega na tym, że podczas gdy pewne wydarzenia mogą mieć duży wpływ na poszczególne spółki, te same wydarzenia będą miały jedynie niewielki wpływ na indeks o szerokiej podstawie.

Jednakże, wydarzenie gospodarcze lub polityczne, które jest istotne dla całego przemysłu lub sektora może mieć duży wpływ na każdy indeks używany do pomiaru tego konkretnego sektora. Na przykład, indeks S&P 500 Energy Index śledzi sektor energetyczny. Każda wiadomość, która spowoduje gwałtowny wzrost lub spadek ceny ropy naftowej, prawie na pewno będzie miała duży wpływ również na indeks sektora energetycznego S&P 500.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 88.89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.