Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.excentral.com/pl) jest obsługiwana przez Mount Nico Corp Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 226/14. Siedziba firmy znajduje się pod adresem Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Cypr.

 

Mount Nico Corp jest właścicielem i operatorem marki „eXcentral”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 84,19% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. eXcentral nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Mount Nico Corp Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Mount Nico Corp Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Kontrakt na Różnice Kursową

Co to jest CFD?

CFD jest skrótem od “Contract for Difference” (Kontrakt na Różnice Kursową). Jest to umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym, która przewiduje, że kupujący albo zapłaci sprzedającemu różnicę w wartości umowy, gdy zostanie ona zakończona, albo odbierze różnicę, jeśli zmiana ceny będzie na korzyść kupującego. CFD umożliwia inwestorowi dostęp do różnych aktywów bez faktycznego ich posiadania. Dzięki CFD możliwe jest spekulowanie w oparciu o oczekiwaną zmianę ceny aktywa. Kontrakty CFD posiadają szereg zalet, które sprawiły, że stały się one niezwykle popularne w ciągu ostatniej dekady.

Jak działa handel CFD?

CFD jest kontraktem pomiędzy inwestorem a jego brokerem na wymianę różnicy w wartości bazowego aktywa finansowego pomiędzy momentem otwarcia kontraktu a momentem jego zamknięcia. Jest to strategia transakcyjna, w której nie nabywa się rzeczywistego prawa własności do aktywów bazowych, a więc nie dochodzi do dostawy aktywów. Oznacza to, że trader może spekulować w oparciu o oczekiwaną zmianę ceny aktywa bez martwienia się o kwestie własności.

Zasadniczo, trader może korzystać z CFD do spekulacji w oparciu o oczekiwaną zmianę ceny aktywa. Inwestorzy mogą otworzyć długą pozycję, jeśli uważają, że cena aktywa wzrośnie lub krótką pozycję, jeśli uważają, że cena aktywa spadnie. Nie istnieją zasady krótkiej sprzedaży ani minimalny okres posiadania kontraktu CFD.

Jakimi aktywami można handlować za pomocą CFD?

Kontrakty CFD są niezwykle elastyczne i obejmują prawie każdą klasę aktywów, zakładając, że inwestor jest w stanie znaleźć brokera, który jest skłonny zdecydować się na drugą stronę transakcji. W praktyce najczęściej handlowanymi kontraktami CFD są:

  • Pary walutowe takie jak EUR/USD lub USD/CAD
  • Towary takie jak złoto, srebro i ropa naftowa
  • Globalne indeksy giełdowe
  • Globalne ETF-y
  • Obligacje
  • Akcje poszczególnych spółek
  • Kryptowaluty

Ponieważ dostępnych jest tak wiele różnych aktywów, pozwalają one inwestorom na różne strategie dywersyfikacji.

Zysk i strata

Jedną z zalet handlu kontraktami CFD jest wykorzystanie dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego, co sprawia, że koszt wejścia w pozycję jest znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnych metod handlu. Dźwignia ta może również znacznie zwiększyć zarówno zyski, jak i straty, co ilustruje poniższy przykład.

Załóżmy, że złoto jest notowane po cenie 1 900 USD za uncję i uważasz, że jego cena wzrośnie. Możesz otworzyć długą pozycję CFD na złoto, aby skorzystać z tego potencjalnego wzrostu ceny.

W tradycyjnym handlu mógłbyś otworzyć mini kontrakt na 10 uncji złota, który kosztowałby $19,000 ($1,900 * 10). To dużo pieniędzy. Jednakże, przy dostępnej dźwigni, ta sama pozycja może wymagać jedynie 5% całkowitej wartości, co oznacza, że możesz otworzyć pozycję na 10 uncjach złota za jedyne 950$ (1900$ *10 * 5%).

Jeśli cena uncji złota wzrośnie do $1,950, możesz potencjalnie zarobić $500 na tradycyjnym handlu (pomniejszone o prowizje i opłaty). To efektywnie nieco ponad 2,5% zysku. Można również zarobić 500 dolarów, jeśli cena wzrośnie do 1.950 dolarów, jednak ponieważ tylko zainwestował 950 dolarów na początku, jesteś coraz zwrot z inwestycji więcej niż 50%. To ogromna różnica.

Należy pamiętać, że to samo dotyczy również strat. Jeśli cena złota spadłaby o 50 dolarów, w tej hipotetycznej sytuacji Twoja strata również byłaby większa niż 50%.

Ryzyko związane z handlem CFD

Kontrakty CFD są szybko zmieniającymi się produktami inwestycyjnymi i istnieje ryzyko dużych strat, jeśli pozycje nie są ściśle monitorowane, zwłaszcza gdy stosowane są wysokie poziomy dźwigni. Istnieje ryzyko utraty płynności oraz konieczność utrzymania poziomu depozytów zabezpieczających, co dodatkowo zwiększa ryzyko.

Ponadto, wielu brokerów CFD jest nieuregulowanych, lub w najlepszym przypadku umiarkowanie regulowanych, co naraża inwestorów na większe ryzyko. Istnieje wiele zaufanych brokerów CFD, ale ogólnie rzecz biorąc, wiarygodność każdego brokera CFD jest przede wszystkim oparta na długości jego stażu w branży, reputacji wśród traderów i pozycji finansowej.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 88.89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.