Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.excentral.com/pl) jest obsługiwana przez Mount Nico Corp Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 226/14. Siedziba firmy znajduje się pod adresem Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Cypr.

 

Mount Nico Corp jest właścicielem i operatorem marki „eXcentral”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 84,19% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. eXcentral nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Mount Nico Corp Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Mount Nico Corp Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Zgłoś się do kategoryzacji jako Klient Profesjonalny

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oficjalnie wdrożył nowe środki w zakresie oferowania kontraktów CFD klientom detalicznym w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018. CySEC był jednym z regulatorów, którzy we wrześniu 2019 roku zdecydowali się na formalne i trwałe przyjęcie środków ograniczających zaproponowanych przez ESMA. Środki obejmują ograniczenie poziomu lewarowania, konkretną zasadę depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie, ograniczenia dotyczące korzyści handlowych i wiele więcej.

Aby aplikować, pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy dla klienta profesjonalnego tutaj, a następnie wyślij odpowiedni formularz za pomocą przycisku poniżej.

Kategoryzacja jako Klient Profesjonalny oznacza, że zastosowanie będą miały następujące zasady:

*Klienci profesjonalni nie są uprawnieni do otrzymania odszkodowania od ICF2

Ochrona przed saldem ujemnym
Dostęp do konkursów premium
Bierz udział w wyłącznych konkursach i promocjach handlowych
Dostęp do szkolenia Platinum VIP
Korzystaj z profesjonalnej wiedzy w zakresie handlu
Wyższe lewarowanie
Rozdzielenie środków klientów
Twoje środki są w dalszym ciągu przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych

Poziom mechanizmu stop-out wyniesie 50% na wszystkich platformach eXcentral.

Z dniem 1 sierpnia 2018 r. poziomy mechanizmu stop-out wyniosą 50% na wszystkich platformach transakcyjnych eXcentral dla wszystkich klientów.

*Pamiętaj, że podczas klasyfikacji jako Klient Profesjonalny eXcentral poziom stop out będzie wynosił 20%.

Na przykład:

Rachunek walutowy = USD, dźwignia rachunku = 1:50
27.07.2018 r. kupujesz 1 partię ZŁOTA za cenę 1 225 USD. Wymagana marża wynosi 2 450 USD ((1*100*1 225/50) czyli (Wartość kontraktu*wartość lotu) / dźwignia).
Ostatecznie, 27.07.2018 r. środki na rachunku wynoszą 980 USD, a więc poziom marży wynosi 40% (=Kapitał własny/marża*100 = 980/2 450*100).

Przy aktualnym poziomie stop-out wynoszącym 20%, pozycja pozostanie otwarta, ponieważ poziom marży (40%) jest wyższy niż 20%1.
30.07.2018 r. poziom stop-out wzrósł do 50%, a poziom marży rachunku wynosi mniej niż 40%, wobec klienta zadziałałby mechanizm stop-out (tzn. pozycja zostałaby zamknięta).
*1,00 partia = 100,00 uncji ZŁOTA

Warunki, by stać się handlowcem profesjonalnym

Możesz zostać klientem profesjonalnym, jeżeli prześlesz wniosek i spełnisz dwa z trzech kryteriów wymienionych poniżej4:

  1. Wartość transakcji – w ciągu ostatniego roku na kwartał otwarłeś co najmniej 10 transakcji, każda o wartości co najmniej 4000 USD w akcje/kryptowaluty i/lub 18 500 USD w Forex/towary (z Mount Nico Corp Limited lub innym brokerem).
  2. Odpowiednie doświadczenie – masz co najmniej rok doświadczenia w pracy w dziedzinie finansów jako ekspert, które to stanowisko wymagało wiedzy na temat rynku i usług kontraktów CFD.
  3. Sytuacja finansowa – rozmiar Twojego portfolio5 wynosi lub przekracza 500 000 EUR; włączając w to wpłaty gotówkowe i instrumenty finansowe.

1 Ustandaryzowana zasada depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie na poziomie procentowym wynoszącym minimum początkowej wymaganej marży określonej powyżej w ramach jednego rachunku. Dla klientów profesjonalnych procent ten podlega zmianom.

2 Celem Funduszu Rekompensaty dla Inwestorów (ICF) jest zabezpieczanie roszczeń klientów detalicznych poprzez odszkodowanie (do 20 000 EUR) w przypadku naszego zaniedbania względem naszych obowiązków wobec Ciebie, jeżeli spełnione zostaną odpowiednie kryteria. Więcej przeczytasz tutaj.

3 Możesz zdecydować czy chcesz przesłać zgłoszenie teraz czy później. Możesz także zdecydować, że chcesz pozostać klientem detalicznym. Pamiętaj, że możesz zmienić swój status z powrotem na klienta detalicznego, gdy otrzymasz status klienta profesjonalnego w dowolnej chwili.

4 Instrumenty finansowe obejmują akcje, wpłaty gotówkowe w celu zasilenia lub zyski wynikające z inwestycji w instrumenty pochodne, dłużne i wpłaty gotówkowe. Nie obejmują one własności, tradycyjnego prawa do towarów lub wartości nominalnej instrumentów pochodnych.

Więcej na temat środków ochrony stosowanych przez ESMA znajdziesz tutaj, a także w naszej Polityce Kategoryzacji Klientów tutaj.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD to złożone instrumenty i związane jest z nimi wysokie ryzyko szybkiej utraty środków ze względu na lewarowanie. 88.89% klientów detalicznych traci swoje środki, handlując kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty środków.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.