Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.excentral.com/eu) jest obsługiwana przez Mount Nico Corp Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 226/14. Siedziba firmy znajduje się pod adresem Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Cypr.

 

Mount Nico Corp jest właścicielem i operatorem marki „eXcentral”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 83,58% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. eXcentral nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Mount Nico Corp Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Mount Nico Corp Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający

Co to jest depozyt zabezpieczający i dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa to wykorzystanie pożyczonego kapitału w celu potencjalnego zwiększenia zysków z transakcji, zakupu lub inwestycji. Należy jednak zwrócić uwagę na użycie słowa potencjalnie, ponieważ wykorzystanie dźwigni finansowej w żaden sposób nie gwarantuje zysków. Każda transakcja z wykorzystaniem dźwigni finansowej może się nie udać, powodując znacznie większe straty niż trader by sobie tego życzył. Z powodu tej dynamiki korzystanie z dźwigni finansowej jest zawsze uważane za ryzykowne. W każdym przypadku stosowania dźwigni finansowej równie ważne jest zastosowanie pewnej formy zarządzania ryzykiem w celu ochrony przed potencjalnie katastrofalną stratą.

Depozyt zabezpieczający jest powiązany z dźwignią, ale nieco inny. Depozyt zabezpieczający to czynność polegająca na pożyczaniu pieniędzy od brokera w celu zwiększenia siły nabywczej. Depozyt zabezpieczający pozwala traderowi ulokować tylko niewielki procent wartości aktywa z własnych pieniędzy. Ten niewielki procent nazywany jest “depozytem początkowym” i w niektórych przypadkach może wynosić zaledwie 0,2% wartości transakcji, choć znacznie częściej spotyka się wymagania dotyczące depozytu początkowego w wysokości od 1% do 5%.

Co to jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego?

Posiadanie dostępu do depozytu zabezpieczającego jest zarówno użyteczne, jak i wygodne, ale wiąże się również z ryzykiem. Jak w przypadku każdego rodzaju pożyczki lub finansowania istnieje ryzyko związane ze spłatą odsetek, zmniejszeniem elastyczności przyszłych dochodów oraz inne ryzyka związane z finansowaniem. Największym zagrożeniem jest jednak ryzyko wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

Podczas handlu z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, broker wymaga, abyś utrzymywał określony procent pożyczonych środków na swoim koncie. Jeśli wartość aktywów na Twoim koncie spadnie poniżej tego określonego procentu, broker będzie wymagał od Ciebie wpłaty dodatkowych środków, aby przywrócić konto do tej określonej kwoty. To jest wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jeśli nie możesz lub nie chcesz zwiększyć wartości kapitału na koncie, broker może zamknąć każdą z Twoich otwartych pozycji, aby zagwarantować zwrot pożyczki zabezpieczającej. I może zamknąć te pozycje bez względu na jakiekolwiek bieżące straty.

Jak dźwignia finansowa może powiększyć zyski?

Dźwignia finansowa jest używana z oczekiwaniem, że zwiększy ona zyski osiągane podczas handlu. Osiąga to poprzez umożliwienie inwestorowi otwierania dużych pozycji z niewielkim kapitałem. Na przykład, jeśli otworzysz pozycję w złocie z dźwignią 1:100, musisz dostarczyć tylko 1% wartości transakcji. Oznacza to, że każdy wzrost ceny złota o 1$ zwiększy Twoje zyski o 100$. W ten sposób można potencjalnie dokonać inwestycji o wartości 100$ i zobaczyć zwrot w wysokości 10 000$.

Jak dźwignia finansowa może powiększyć straty?

W ten sam sposób, w jaki dźwignia finansowa powiększa zyski, powiększa również straty. Tak więc, w tej samej sytuacji jak powyżej, gdzie dźwignia 1:100 jest używana do handlu złotem, spadek ceny złota o 1$ równa się stracie 100$ dla inwestora. Jeśli handlują tylko 100$ to jest to kompletna strata. Tak więc, potencjał strat, które mogą stać się ekstremalne jest dość niebezpieczny przy korzystaniu z większych kwot dźwigni.

Korzyści i zagrożenia

Korzystanie z depozytu zabezpieczającego zwiększa ryzyko, ale przynosi również szereg korzyści, jeśli jest stosowany prawidłowo. Na przykład, depozyt zabezpieczający pozwoli Twojemu kapitałowi na większą dywersyfikację. Oczywiście, dźwignia finansowa zwiększa potencjalne zyski, jakie można uzyskać z transakcji. Depozyt zabezpieczający stanowi również łatwą drogę do finansowania, ponieważ wykorzystanie depozytu zabezpieczającego jest zazwyczaj wstępnie zatwierdzane na poziomie konta, co oznacza, że nie są wymagane żadne dodatkowe formalności, wnioski ani zatwierdzenia. A stopy procentowe oferowane przez brokerów dla depozytu zabezpieczającego są zazwyczaj dość korzystne.

Podczas gdy depozyt zabezpieczający przynosi oczywiste korzyści, nie należy zapominać o potencjalnych zagrożeniach. Oczekuje się, że dźwignia finansowa zwiększy zysk z transakcji, ale równie dobrze może ona zwiększyć straty. Transakcje mogą szybko przynieść straty, gdy zostaną powiększone 100x, 200x, a nawet 500x. Inwestorzy muszą również wziąć pod uwagę odsetki naliczane z dnia na dzień od depozytu zabezpieczającego, który wykorzystują, co może zmienić zyskowną transakcję w stratną. Odsetki od depozytu zabezpieczającego są naliczane codziennie, więc każdy dzień, w którym transakcja jest otwarta, zwiększa koszty finansowania. Jednostkowe dzienne naliczanie odsetek może wydawać się niewielkie, ale może się szybko sumować. Ponadto, w przypadku korzystania z brokera bez ochrony przed ujemnym saldem, dźwignia umożliwia poniesienie straty, która jest większa niż saldo na rachunku. Będzie to wymagało wpłaty dodatkowych środków, których inwestor mógł nie planować do wykorzystania na rynku.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się