Informace o společnosti:

Tyto internetové stránky (www.excentral.com/eu) jsou provozovány Mount Nico Corp Limited, kyperskou investiční společností, autorizovanou a regulovanou Kyperskou komisí pro cenné papíry s CIF licenčním číslem 226/14. Mount Nico Corp Limited se nachází na adrese Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Kypr.

 

Vlastníkem a provozovatelem značky “eXcentral” je Mount Nico Corp Limited.

 

Upozornění na rizika:

CFD jsou složité nástroje zahrnující díky páce vysokou míru rychlé ztráty peněz. Při obchodování s CFD prostřednictvím tohoto poskytovatele o své peníze přichází 83,58% drobných investorů. Zvažte, zda fungování CFD zcela rozumíte a zda si vysoké riziko ztráty Vašich peněz můžete dovolit. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Předtím, než se rozhodnete obchodovat, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství Vašich zkušeností a míru rizika. Neprovádějte vklady více peněz, než si můžete dovolit ztratit. Ujistěte se, že jste rizikům spojeným s uvedenými produkty plně porozuměli a v případě potřeby vyhledejte nezávislou pomoc. eXcentral nevydává ve vztahu k pořizování, držení a dispozici s finančním produktem rady, doporučení ani stanoviska. Mount Nico Corp Limited není finančním poradcem, veškeré služby jsou poskytovány pouze za účelem provádění příkazů. Seznamte se prosím s naším dokumentem Poučení o rizicích.

 

Místní omezení:

Mount Nico Corp Limited nabízí své služby v rámci Evropského hospodářského prostoru (vyjma Belgie) a Švýcarska.

 

Mount Nico Corp Limited nevydává ve vztahu k pořizování, držení a dispozici finančním produktem rady, doporučení ani stanoviska. Mount Nico Corp Limited není finančním poradcem, veškeré služby jsou poskytovány pouze za účelem provádění příkazů.

Technická a fundamentální analýza

Technická a fundamentální analýza jsou dva různé způsoby předpovídání budoucí cenového vývoje daného aktiva. Předmětné metody jsou diametrálně odlišné, přičemž většina obchodníků preferuje jednu z nich, ačkoliv i kombinace a využití předností obou z nich jsou bezpochyby možné. Při čtení tohoto článku Vás může napadnout, jak fundamentální analýzu a technickou analýzu zařadit do svého obchodování.

Co je to fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je využívána pro určení vnitřní hodnoty aktiva. Typicky se používá u akcií, nicméně využít ji lze též v případě jiných druhů aktiv. Obchodníci využívající fundamentální analýzu berou v potaz vše, od celkového světového hospodářského růstu, až po nejmenší detaily jako finanční kondici společnosti a složení vedení společnosti. Prostřednictvím fundamentální analýzy se obchodník snaží rozpoznat sílu nabídky a poptávky a finanční kondici společnosti nebo analyzovaného trhu.

Co je to technická analýza?

Technická analýza se od fundamentální analýzy značně liší, neboť se zaměřuje co do předpovědi ceny na statistické cenové trendy. Uvedené probíhá pomocí rozboru cenové historie a objemu obchodu s předmětným aktivem. Předpokladem obchodníků využívajících technickou analýzu je, že všechny fundamentální údaje jsou již známy a v ceně aktiva již zohledněny. Z tohoto důvodu se domnívají, že fundamentální analýza je prakticky zbytečná. Při technické analýze jsou v obchodní historii aktiva vyhledávány vzory, tak aby podle nich bylo možné predikovat jeho budoucí cenu. Tyto vzory mohou poskytovat předpověď ceny dle minulého cenového vývoje, nebo u aktiva indikovat psychologii trhu.

Jejich rozdíl a kombinace

Technická a fundamentální analýza se liší ve faktorech, které pro předpověď budoucí ceny aktiva používají. Fundamentální analýza řeší všechny externí faktory, které mohou cenu aktiva ovlivnit, když způsob jejich vlivu a hodnocení skutečné hodnoty aktiva vychází právě z těchto faktorů.

Rozdílem je, že technický analytik se zaměřuje pouze na cenovou historii a cenovou aktivitu. Sleduje historické vzorce ceny aktiva, tak aby dokázal určit její budoucí směřování. Technická analýza se současně zabývá psychologií obchodníka, neboť cenovou aktivitu vnímá jako reakci na psychologii trhu. Techničtí analytici berou ohled pouze na cenu a na objem.

Příklady (RSI, Bollingerova pásma, ADX)

Fundamentální analýza pro určení skutečné hodnoty aktiva užívá všech dostupných údajů. Jde o poměrně široký záběr, když řádné provedení může zabrat i několik dnů či týdnů.

Technická analýza pro predikci budoucího cenového vývoje analyzuje cenovou aktivitu a používá statistické nástroje. Těmito nástroji jsou i modely jako například oscilátory. Oscilátor je nástrojem technické analýzy, který vymezuje pásmo nejnižší a nejvyšší hodnoty a následně vytvoří indikátor trendu, který mezi těmito fluktuuje. Obchodníci indikátorů trendů využívají pro zjištění krátkodobě přeprodaných či překoupených pozic. Mezi nejběžnější oscilátory patří stochastický oscilátor, relativní síla (RSI), míra změny (ROC), a finanční tok (MFI).

Výhody a rizika

Výhodou fundamentální analýzy je, že se zaměřuje na skutečnou hodnotu aktiva bez ohledu na její aktuální cenu. Zkušenosti ukázaly, že se z pohledu investování jedná o prověřenou metodu. Je vhodná pro správu rizik a současně pomáhá při rozhodování, kam vložit majetek. Z dlouhodobého hlediska bylo prokázáno, že fundamentální analýza pravděpodobně správně předpoví budoucí cenu aktiva.

Výhodou technické analýzy je rychlost analýzy, neboť se zaměřuje na cenovou aktivitu a je efektivní co do stanovování cenových cílů. Hodí se zejména pro krátkodobé obchodníky, kteří se snaží předpovědět krátkodobé cenové pohyby. Na vývoj ceny mají totiž vliv i skutečnosti jako sentiment, psychologie trhu a nabídka a poptávka.

Co se týče rizik, jednou z nevýhod fundamentální analýzy je čas, který její správné provedení zabere. Fundamentální analýza rovněž v sobě nese to, že s ohledem na její veřejnou dostupnost může stejný investiční nápad dostat více obchodníků, kteří se tak vzájemně mohou připravit o potenciální zisk. Krátkodobí obchodníci využívající fundamentální analýzu riskují, že sice správně odhadnou dlouhodobý cenový vývoj, nicméně ve špatný moment.

Technická analýza je poměrně subjektivní, což z pohledu obchodníka nese riziko pramenící z jejich případné nezkušenosti. Současně existuje riziko paralýzy obchodníka, pokud tuto začne provádět pomocí přílišného množství nástrojů technické analýzy.

% dokončeno

Platební metody
Pro provedení vkladu je nutné nejprve Váš účet ověřit.
Váš soubor byl zamítnut. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Rozumím

Dobrý den ${UserName},

Tato akce není u dění účtu dostupná.
Přepněte na live účet, dobijte prostředky a začněte obchodovat.

Dobít svůj účet

Tato sekce je dostupná pouze pro klienty, přihlaste se prosím nebo se zaregistrujte.