Informace o společnosti:

Tyto internetové stránky (www.excentral.com/cs) jsou provozovány Mount Nico Corp Limited, kyperskou investiční společností, autorizovanou a regulovanou Kyperskou komisí pro cenné papíry s CIF licenčním číslem 226/14. Mount Nico Corp Limited se nachází na adrese Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Kypr.

 

Vlastníkem a provozovatelem značky “eXcentral” je Mount Nico Corp Limited.

 

Upozornění na rizika:

CFD jsou složité nástroje zahrnující díky páce vysokou míru rychlé ztráty peněz. Při obchodování s CFD prostřednictvím tohoto poskytovatele o své peníze přichází 84,19% drobných investorů. Zvažte, zda fungování CFD zcela rozumíte a zda si vysoké riziko ztráty Vašich peněz můžete dovolit. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Předtím, než se rozhodnete obchodovat, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství Vašich zkušeností a míru rizika. Neprovádějte vklady více peněz, než si můžete dovolit ztratit. Ujistěte se, že jste rizikům spojeným s uvedenými produkty plně porozuměli a v případě potřeby vyhledejte nezávislou pomoc. eXcentral nevydává ve vztahu k pořizování, držení a dispozici s finančním produktem rady, doporučení ani stanoviska. Mount Nico Corp Limited není finančním poradcem, veškeré služby jsou poskytovány pouze za účelem provádění příkazů. Seznamte se prosím s naším dokumentem Poučení o rizicích.

 

Místní omezení:

Mount Nico Corp Limited nabízí své služby v rámci Evropského hospodářského prostoru (vyjma Belgie) a Švýcarska.

 

Mount Nico Corp Limited nevydává ve vztahu k pořizování, držení a dispozici finančním produktem rady, doporučení ani stanoviska. Mount Nico Corp Limited není finančním poradcem, veškeré služby jsou poskytovány pouze za účelem provádění příkazů.

Staňte se s eXcentral profesionálním obchodníkem

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) formálně přijal nová pravidla pro poskytování CFD drobným investorům z Evropské unie, které nabyly účinnosti 1. srpna 2018. CySEC patří k orgánům, které se v září 2019 rozhodly oficiálně a trvale přijmout omezení, jež pravidla ESMA zavedla. Tato pravidla zahrnují podstatné snížení páky, zvláštní pravidlo pro zajištění marže, omezení na obchodních výhod atd.

Pro přihlášení si zde stáhněte a vyplňte přihlašovací formulář pro profesionálního zákazníka a poté příslušný formulář odešlete pomocí tlačítka níže.

Klasifikace jakožto profesionálního klienta znamená následující:

*Profesionální klienti nemají nárok na odškodnění z ICF2

Ochranu před záporným zůstatkem
Přístup k prémiovým soutěžím
Zúčastněte se exkluzivních obchodních soutěží
Přístup k VIP platinovému vzdělávání
Využijte profesionálního obchodního vzdělávání
Vyšší páku
Oddělené klientské prostředky
Vaše prostředky budou vedeny na oddělených bankovních účtech

Úroveň Stop out bude na všech eXcentral platformách 50 %.

S účinností od 1. srpna 2018 je na všech eXcentral obchodních platformách úroveň stop out pro všechny klienty nastavena na 50 %.

*Upozorňujeme, že při profesionální klasifikaci u eXcentral bude úroveň uzavření 20 %.

Například:

Měna účtu = USD, páka účtu = 1:50
27. července 2018 prodáte 1 lot ZLATA za cenu $1.225. Požadovaná marže činí 2.450 USD ((1*100*1,225)/50) což odpovídá (Velikost pozice*Cena lotu) / páka).
Na konci dne 27. července 2018 činí kapitál 980 USD a úroveň marže je tedy 40 % (= Kapitál/Marže*100 = 980/2.450*100).

S aktuální stop out úrovní 20% zůstane pozice otevřená, neboť úroveň marže (40 %) je vyšší než 20%1.
Od 30. července 2018 se stop out úroveň zvyšuje na 50%, tj. s úrovní marže pod 40 % by již došlo k zastavení obchodu, tj. k uzavření pozice klienta.
*1.00 lot = 100.00 uncí ZLATA

Požadavky na profesionální obchodníky

Profesionálním obchodníkem se můžete stát, podáte-li přihlášku a splníte alespoň dvě ze tří níže uvedených kritérií 3:

  1. Objem obchodů – V uplynulém roce jste v každém čtvrtletí provedli alespoň 10 obchodů o velikosti (objemu) alespoň $4.000 u obchodů s akciemi / kryptoměnami a /nebo $18.500 u obchodů s cizími měnami / komoditami (u eXcentral nebo jakéhokoliv jiného makléře).
  2. Relevantní zkušenost – Máte alespoň jednoletou profesionální pracovní zkušenost v oblasti financí, vyžadující znalost služeb a trhu s CFD.
  3. Finanční situace – Velikost Vašeho portfolia5 dosahuje alespoň EUR 500.000, a to včetně peněžních vkladů a finančních nástrojů.

1 Standardizované pravidlo zajištění marže při dosažení podílu výše uvedené minimální prvotně požadované marže u daného účtu. U obchodních účtů profesionálních klientů může být tento podíl měněn.

2 Účelem Investorského kompenzačního fondu (ICF) je zajistit nároky drobných klientů vůči naší povinnosti k výplatě kompenzace (až do výše €20.000) pro případ našeho úpadku, a to při splnění předepsaných podmínek. Více informací viz zde.

3 Můžete se rozhodnout, zda si přejete podat žádost nyní nebo později, nebo dokonce zůstat považováni za retailového klienta. Vezměte prosím na vědomí, že pokud chcete, máte možnost kdykoli vrátit svůj status zpět do maloobchodu, jakmile se stanete profesionálem.

4 Finanční nástroje zahrnují akcie, vklady peněz určených pro dobití nebo zisky z investic do derivátů, duhových nástrojů nebo hotovostních vkladů. Nezahrnují vlastní majetek, tradičně vlastněné komodity nebo pomyslnou hodnotu derivátových nástrojů.

Více informací o pravidlech ESMA k jednotlivým produktům můžete získat zde a v našich Zásadách kategorizace klientů zde.

Upozornění na rizika

CFD jsou složité nástroje zahrnující díky páce vysokou míru rychlé ztráty peněz. Při obchodování s CFD prostřednictvím tohoto poskytovatele o své peníze přichází 88.89% drobných investorů. Zvažte, zda fungování CFD zcela rozumíte a zda si vysoké riziko ztráty Vašich peněz můžete dovolit.

% dokončeno

Platební metody
Pro provedení vkladu je nutné nejprve Váš účet ověřit.
Váš soubor byl zamítnut. Kontaktujte prosím zákaznickou podporu.
Rozumím

Dobrý den ${UserName},

Tato akce není u dění účtu dostupná.
Přepněte na live účet, dobijte prostředky a začněte obchodovat.