Företagsinformation:

Denna webbplats (www.excentral.com/eu) drivs av Mount Nico Corp Limited, ett cypriotiskt investmentbolag, auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission, med CIF-licensnummer 226/14. Företaget är beläget vid Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Cyprus.

 

Mount Nico Corp Limited äger och driver varumärket “eXcentral”.

 

Riskvarning:

CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 83,58% av privata investrerare förlorar pengar vid handel av CFD:er med denna leverantör. Du bör tänka på om du faktiskt förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att riskera pengarna. Tidigare prestanda är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Framtida resultat är inte en pålitlig indikator för framtida prestanda. Innan du handlar bör du överväga dina investeringsmål, erfarenhetsnivå och risktolerans. Du bör inte sätta in mer än du är beredd att förlora. Se till att du förstår risken som är ansluten till produkten och uppsök fristående råd vid behov. eXcentral utfärdar inte råd, rekommendationer eller åsikter angående erhållande, hållande eller avyttring av finansiella produkter. Mount Nico Corp Limited är inte en finansiell rådgivare och alla tjänster tillhandahålls endast vid utförande. Läs vårt dokument Riskupplysning.

 

Regionala restriktioner:

Mount Nico Corp Limited erbjuder tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (med undantag för Belgien) och Schweiz.

 

Mount Nico Corp Limited ger inte råd, rekommendationer eller åsikter i samband med förvärv, innehav eller disposition av någon finansiell produkt. Mount Nico Corp Limited är inte en finansiell rådgivare och endast utförande tillhandahålls för alla tjänster.

Teknisk & Fundamental analys

Teknisk och grundläggande analys är två olika metoder för att göra en prognos om den möjliga framtida riktningen som en tillgångs pris kan ta. De två tillvägagångssätten är helt olika och de flesta börshandlarna följer antingen den ena metoden eller den andra, även om det går att kombinera de två och inse fördelarna med var och en. Allteftersom du läser denna artikel kan du få uppslag om hur man kan kombinera grundläggande och teknisk analys med din egen börshandelsstil.

Vad är grundläggande analys?

Grundläggande analys används för att bestämma egenvärdet av en tillgång. Vanligtvis används metoden för aktier, men kan användas för andra tillgångstyper också. Börshandlare som använder grundläggande analys tittar på allt från helhetsbilden för världsekonomins tillväxt och utveckling, till de minsta detaljerna för ekonomisk styrka hos ett företag och dess ledning. Genom att använda grundläggande analys hoppas börshandlaren att hitta styrkan i utbud och efterfrågan och den ekonomiska styrkan för företaget eller marknaden som analyseras.

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys skiljer sig mycket från grundläggande analys eftersom den använder statistiska trender för priset för att göra en prognos för tillgångars framtida priser. Detta görs genom att studera prisutvecklingen och handelsvolym för tillgången som utreds. Antagandet som görs av tekniska analytiker är att all grundläggande information redan är känd och inbakad i tillgångens pris. På grund av detta tror de att grunderna inte behöver mer uppmärksamhet. Teknisk analys tittar efter mönster i en tillgångs prisutveckling för att försöka förutspå vad det framtida priset för den tillgången kommer att vara. Dessa mönster kan bidra med förebådande värde, baserat på tillgångens tidigare prisutveckling, eller som indikation för marknadspsykologin bakom tillgången.

Skillnader och kombinering

Teknisk och grundläggande analys skiljer sig vad gäller vilka faktorer som undersöks för att förutspå en tillgångs framtida pris. Grundläggande analys använder de externa faktorer som kan påverka en tillgångs pris, hur de påverkar tillgången och vad det sanna värdet för tillgången är, baserat på alla dessa faktorer.

I jämförelse så använder den tekniska analytikern endast prisutvecklingen och prisrörelsen. De tittar på de tidigare mönstren i en tillgångs pris för att bestämma prisets framtida kurs. Teknisk analys använder också börshandlar-psykologi, eftersom prisrörelsen är en förlängning av marknadspsykologin. Tekniska analytiker använder endast pris- och volyminformation.

Exampel (RSI, Bollinger Bands, ADX)

Grundläggande analys använder all tillgänglig information om en aktie eller tillgång, för att skapa en modell för att bestämma den tillgångens sanna värde. Detta är ett väldigt brett tillvägagångssätt, som kan ta dagar eller veckor att färdigställa på rätt sätt.

Teknisk analys använder prisrörelse- och statistikverktyg för att analysera prisrörelsen för en tillgång och förutspå riktningen för det framtida priset. Dessa verktyg innefattar modeller som oscillatorer. En oscillator är ett verktyg för teknisk analys som skapar höga och låga band mellan två extrema världen och sedan bygger en trendindikator som fluktuerar inom dessa gränser. Börshandlare använder trendindikatorn för att upptäcka kortsiktiga överköpa eller -sålda förhållanden. Några vanliga oscillatorer är den stokastiska oscillatorn, RSI (relative strength), ROC (rate of change) och MFI (money flow).

Fördelar och risker

Fördelen med grundläggande analys är att den fokuserar på en tillgångs sanna värde, utan att ta hänseende till det aktuella priset. Det har bevisats vara en stabil metod för långsiktig investering. Den är bra för att hantera risker och bistå i beslut om tillgångsfördelning. På lång sikt har det visat att grundläggande analys troligare har rätt när det gäller att förutspå en tillgångs framtida pris.

Fördelen med teknisk analys är att tillgångar kan analyserar snabbt och eftersom den fokuserar på prisrörelse är den effektiv för att sätta prismål. Den är ganska användvar för kortsiktiga börshandlare, som försöker ställa en prognos för kortsiktiga prisrörelser. Marknadsinställningen, -psykologin samt tillgång och efterfrågan kan ses genom att titta på ett prisdiagram.

När man tittar på risker är en av baksidorna med grundläggande analys den tid som krävs för att göra det rätt. Grundläggande analys gör också att börshandlaren riskerar att inte få en fördel, då all information som används i grundläggande analys är tillgänglig för alla börshandlare. Kortsiktiga börshandlare som använder grundläggande analys riskerar att få rätt vad gäller prisets riktning, men under fel tid.

Teknisk analys är ganska subjektiv, vilket gör att börshandlare riskerar mer när de är oerfarna vad gäller att utföra teknisk analys. Det finns även en risk för att börshandlaren blir paralyserad under analysen, om hen börjar använda för många analyseringsverktyg.

% avslutad

Betalningsmetoder
För att göra en insättning måste du först verifiera ditt konto.
Din fil har nekats. Vänligen kontakta kundsupport.
Jag förstår

Bästa/Bäste ${UserName},

Den här funktionen är inte tillgänglig i ett demokonto.
Byt till ditt live-konto, sätt in pengar och börja handla.

Finansiera ditt konto

Det här avsnittet är endast tillgängligt för kunder, logga in eller registrera dig