Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.excentral.com/eu) jest obsługiwana przez Mount Nico Corp Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 226/14. Siedziba firmy znajduje się pod adresem Arch. Makariou III 240 & Vyronos 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Limassol, Cypr.

 

Mount Nico Corp jest właścicielem i operatorem marki „eXcentral”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 83,58% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. eXcentral nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Mount Nico Corp Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Mount Nico Corp Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Mount Nico Corp Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Analiza techniczna i fundamentalna

Analiza techniczna i analiza fundamentalna to dwie różne metody prognozowania potencjalnego przyszłego kierunku, w jakim może zmierzać cena danego aktywa. Te dwa podejścia są diametralnie różne i większość traderów stosuje jedną lub drugą metodę w swoim handlu, chociaż możliwe jest połączenie obu i realizowanie korzyści z każdej z nich. Czytając dalej ten artykuł, możesz poznać kilka pomysłów na to, jak połączyć analizę fundamentalną i techniczną w swoim własnym stylu inwestowania.

Co to jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna służy do określenia wartości wewnętrznej aktywa. Zazwyczaj jest ona stosowana w przypadku akcji, ale może być również stosowana w przypadku innych klas aktywów. Inwestorzy stosujący analizę fundamentalną biorą pod uwagę wszystko, począwszy od szerokiego obrazu globalnego wzrostu i rozwoju gospodarczego, aż po najmniejsze szczegóły dotyczące siły finansowej firmy i jej zespołu zarządzającego. Poprzez analizę fundamentalną inwestor ma nadzieję ocenić siłę popytu i podaży oraz kondycję finansową analizowanej spółki lub rynku.

Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna różni się znacznie od analizy fundamentalnej, ponieważ zajmuje się wykorzystaniem trendów statystycznych w cenie do prognozowania przyszłej ceny dowolnego aktywa. Odbywa się to poprzez badanie historii cen i wielkości obrotów badanego aktywa. Założeniem analityków technicznych jest to, że wszystkie dane fundamentalne są już znane i wliczone w cenę aktywa. Z tego powodu uważają, że nie należy zaprzątać sobie głowy czynnikami fundamentalnymi. Analiza techniczna szuka wzorców w historii cen aktywów, aby spróbować przewidzieć, jak zachowa się cena badanego aktywa. Wzory te mogą zapewnić wartość prognostyczną w oparciu o przeszłe ruchy ceny aktywów lub pokazać, jak kształtuje się psychologia inwestorów na rynku badanego aktywa.

Różnice

Analiza techniczna i fundamentalna różni się tym, jakie czynniki są badane w celu przewidzenia przyszłej ceny aktywów. Analiza fundamentalna dotyczy wszystkich czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na cenę aktywa. Jej celem jest oszacowanie, jaka jest prawdziwa wartość aktywa w oparciu o wszystkie te czynniki.

Dla porównania, analityk techniczny zajmuje się tylko historią cen i akcjami cenowymi. Patrzy on na historyczne wzorce w cenie aktywa, aby określić przyszły kurs. Analiza techniczna zajmuje się również psychologią tradera, ponieważ akcja cenowa jest przedłużeniem psychologii rynku. Analitycy techniczni zajmują się tylko danymi dotyczącymi ceny i wolumenu.

Przykłady (RSI, Wstęgi Bollingera, ADX)

Analiza fundamentalna wykorzystuje wszystkie dostępne dane o akcjach lub aktywach, aby stworzyć model do określenia prawdziwej wartości tego aktywa. Jest to bardzo szeroko zakrojone podejście, którego prawidłowe wykonanie może zająć dni lub tygodnie.

Analiza techniczna wykorzystuje ruch cen i narzędzia statystyczne w analizie akcji cenowej aktywów i przewidywania przyszłego kierunku ceny. Narzędzia te obejmują modele takie jak oscylatory. Oscylator jest narzędziem analizy technicznej, które buduje wysokie i niskie poziomy pomiędzy dwoma skrajnymi wartościami, a następnie buduje wskaźnik trendu, który oscyluje w tych granicach. Traderzy używają wskaźnika trendu, aby odkryć krótkoterminowe warunki wykupienia lub wyprzedania. Niektóre popularne oscylatory to oscylator stochastyczny, siła względna (RSI), tempo zmian (ROC) i przepływ pieniędzy (MFI).

Korzyści i zagrożenia

Zaletą analizy fundamentalnej jest to, że skupia się ona na prawdziwej wartości aktywów bez uwzględnienia bieżącej ceny. Została ona udowodniona jako solidna metoda inwestowania długoterminowego. Jest to dobre narzędzie do zarządzania ryzykiem, a także pomaga w podejmowaniu decyzji o alokacji aktywów. W długim okresie, okazało się, że analiza fundamentalna jest najskuteczniejsza w poprawnym przewidywaniu przyszłej ceny aktywów.

Zaletą analizy technicznej jest to, że aktywa mogą być analizowane szybko, a ponieważ skupia się na akcji cenowej, jest skuteczna w ustalaniu celów cenowych. Jest to dość przydatne dla krótkoterminowych traderów, którzy próbują prognozować krótkoterminowe ruchy cen. Nastroje rynkowe, psychologia rynku oraz podaż i popyt mogą być obserwowane poprzez spojrzenie na wykres cenowy.

Patrząc na ryzyko, jednym z minusów analizy fundamentalnej jest czas potrzebny do jej prawidłowego przeprowadzenia. Analiza fundamentalna stwarza również ryzyko, że inwestor nie będzie w stanie uzyskać przewagi, ponieważ wszystkie informacje wykorzystywane w analizie fundamentalnej są dostępne dla wszystkich traderów. Inwestorzy krótkoterminowi, którzy korzystają z analizy fundamentalnej, ryzykują, że co prawda odpowiednio przewidzą ruch cen, ale zrobią to w niewłaściwym czasie.

Analiza techniczna jest dość subiektywna, co naraża traderów na ryzyko, gdy nie posiadają oni odpowiednich umiejętności przeprowadzania swoich badań. Istnieje również ryzyko, że inwestor może poczuć się zagubiony podczas wykonywania analizy, jeśli zacznie korzystać ze zbyt wielu narzędzi technicznych.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się