Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.excentral.com/eu) διαχειρίζεται από την Mount Nico Corp Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 226/14. Η εταιρεία βρίσκεται στην Αρχ. Μακαρίου III 240 & Βύρονος 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η Mount Nico Corp Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία «eXcentral».

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 83,58% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να απωλέσετε τα κεφάλαια σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η eXcentral δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η Mount Nico Corp Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η Mount Nico Corp Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Τεχνική & Θεμελιώδης Ανάλυση

Η τεχνική ανάλυση και η θεμελιώδης ανάλυση είναι δύο διαφορετικές μέθοδοι πρόβλεψης της πιθανής μελλοντικής κατεύθυνσης που μπορεί να πάρει η τιμή ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Παρόλο που οι δύο προσεγγίσεις είναι εξαιρετικά διαφορετικές και οι περισσότεροι συναλλασσόμενοι ακολουθούν τη μία ή την άλλη μέθοδο στις συναλλαγές τους, είναι επίσης δυνατόν να συνδυάσετε και τις δύο μεθόδους αξιοποιώντας τα οφέλη της καθεμιάς. Καθώς συνεχίζετε να διαβάζετε αυτό το άρθρο, ίσως να πάρετε κάποιες ιδέες σχετικά με το πώς να συνδυάσετε τη θεμελιώδη ανάλυση και την τεχνική ανάλυση εφαρμόζοντας τις στο δικό σας στυλ συναλλαγών.

Τι είναι η θεμελιώδης ανάλυση;

Η θεμελιώδης ανάλυση χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της εγγενούς αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται συχνότερα για την ανάλυση της αξίας των μετοχών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων. Οι διαπραγματευτές που χρησιμοποιούν τη θεμελιώδη ανάλυση εξετάζουν τα πάντα, από τη ευρύτερη εικόνα της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες της οικονομικής ισχύος μιας εταιρείας και της ομάδας διαχείρισής της. Μέσω της θεμελιώδους ανάλυσης ο συναλλασσόμενος ευελπιστεί να εξακριβώσει τη δύναμη της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και την οικονομική ισχύ της εταιρείας ή της αγοράς την οποία αναλύει.

Τι είναι η τεχνική ανάλυση;

Η τεχνική ανάλυση διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τη θεμελιώδη ανάλυση, διότι ασχολείται με τη χρήση ευρύτερων στατιστικών τάσεων σε ότι αφορά τις τιμές, με απώτερο σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής κατεύθυνσης της τιμής οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μελέτη του ιστορικού των τιμών καθώς και των όγκων συναλλαγών του υπό εξέταση χρηματοοικονομικού μέσου. Η γενικότερη υπόθεση που κάνουν οι τεχνικοί αναλυτές είναι ότι όλα τα θεμελιώδη δεδομένα είναι ήδη γνωστά και ενσωματωμένα στην τιμή του χρηματοοικονομικού μέσου. Εξαιτίας αυτού, πιστεύουν ότι τα θεμελιώδη στοιχεία δεν χρειάζονται καμία προσοχή και ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση αναζητά μοτίβα στο ιστορικό των τιμών ενός χρηματοοικονομικού μέσου σε μια προσπάθεια να προβλέψει ποια θα είναι η μελλοντική τιμή του εν λόγω μέσου. Αυτά τα μοτίβα μπορούν να παρέχουν μια προγνωστική ιδιότητα, με βάση την προηγούμενη κίνηση της τιμής του χρηματοοικονομικού μέσου, ή να αποτελούν ακόμη μια ένδειξη της ευρύτερης ψυχολογίας της αγοράς σε σχέση με το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο.

Η διαφορά και ο συνδυασμός τους

Η τεχνική και η θεμελιώδης ανάλυση διαφέρουν ως προς τους παράγοντες που εξετάζουν για προβούν στην πρόβλεψη της μελλοντικής τιμής ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Συγκεκριμένα, η θεμελιώδη ανάλυση ασχολείται με όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή ενός μέσου, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν το εν λόγω μέσο, καθώς και ποια είναι η πραγματική αξία του χρηματοοικονομικού αυτού μέσου με βάση όλους αυτούς τους παράγοντες.

Αντίθετα, η τεχνική ανάλυση ασχολείται μόνο με το ιστορικό και την δράση των τιμών. Πιο συγκεκριμένα η τεχνική ανάλυση εξετάζει τα ιστορικά μοτίβα στην τιμή ενός χρηματοοικονομικού μέσου με σκοπό να καθορίσει τη μελλοντική πορεία της τιμής του. Η τεχνική ανάλυση ασχολείται επίσης με την ψυχολογία του συναλλασσόμενου, δεδομένου ότι η δράση των τιμών αποτελεί προέκταση της ψυχολογίας της ευρύτερης αγοράς. Οι τεχνικοί αναλυτές ασχολούνται λοιπόν μόνο με τα δεδομένα τιμών και του όγκου των συναλλαγών.

Παραδείγματα (RSI, Bollinger Bands, ADX)

Η θεμελιώδης ανάλυση χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με μια μετοχή ή ένα χρηματοοικονομικό μέσο για να δημιουργήσει ένα μοντέλο για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας του εν λόγω μέσου. Πρόκειται για μια πολύ ευρεία προσέγγιση που μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες για να ολοκληρωθεί σωστά.

Αντίθετα, η τεχνική ανάλυση χρησιμοποιεί τη δράση των τιμών και στατιστικά εργαλεία για την ανάλυση της δράσης των τιμών ενός χρηματοοικονομικού μέσου και την πρόβλεψη της μελλοντικής κατεύθυνσης των τιμών. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν μοτίβα όπως οι ταλαντωτές. Ένας ταλαντωτής είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης το οποίο χρησιμοποιείτε για την κατασκευή υψηλών και χαμηλών ζωνών μεταξύ δύο ακραίων τιμών και στη συνέχεια την δημιουργία ενός δείκτη τάσης που κυμαίνεται εντός αυτών των ορίων. Οι συναλλασσόμενοι χρησιμοποιούν τον δείκτη τάσης για να ανακαλύψουν βραχυπρόθεσμες συνθήκες υπερ-αγοράς ή υπερ-πώλησης του χρηματοοικονομικού μέσου. Ορισμένοι κοινοί ταλαντωτές είναι ο στοχαστικός ταλαντωτής, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), ο δείκτης ρυθμού μεταβολής (ROC) και ο δείκτηε ροής χρήματος (MFI).

Πλεονεκτήματα και Κίνδυνοι

Το βασικότερο πλεονέκτημα της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ότι επικεντρώνεται στην πραγματική αξία του υπό εξέταση χρηματοοικονομικού μέσου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα τιμή του. Έχει αποδειχθεί ως μια σταθερή μέθοδος για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις και επενδύσεις. Είναι επίσης μια καλή μέθοδος για τη διαχείριση του κινδύνου και βοηθά στις αποφάσεις που αφορούν την κατανομή των διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων. Μακροπρόθεσμα, έχει αποδειχθεί ότι η θεμελιώδης ανάλυση είναι πιο πιθανό να είναι σωστή στην πρόβλεψη της μελλοντικής τιμής ενός χρηματοοικονομικού μέσου.

Το πλεονέκτημα της τεχνικής ανάλυσης είναι ότι τα υπό εξέταση χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να αναλυθούν γρήγορα και, δεδομένου ότι επικεντρώνεται στη δράση των τιμών, είναι αποτελεσματική στον καθορισμό στόχων τιμών. Είναι αρκετά χρήσιμη για τους βραχυπρόθεσμους διαπραγματευτές οι οποίοι προσπαθούν να προβλέψουν βραχυπρόθεσμες κινήσεις τιμών. Το συναίσθημα της αγοράς, η ψυχολογία της αγοράς και η προσφορά και η ζήτηση μπορούν να γίνουν αντιληπτές μέσα από την εξέταση του γραφήματος τιμών.

Όταν εξετάζουμε τους κινδύνους, ένα από τα μειονεκτήματα της θεμελιώδους ανάλυσης είναι ο χρόνος που απαιτείται για να την κάνουμε σωστά. Η θεμελιώδης ανάλυση ενέχει επίσης τον κίνδυνο ο διαπραγματευτής να μην είναι σε θέση να αποκτήσει κάποιο προβάδισμα, δεδομένου ότι όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στη θεμελιώδη ανάλυση είναι διαθέσιμες για όλους τους διαπραγματευτές. Οι βραχυπρόθεσμοι διαπραγματευτές που χρησιμοποιούν τη θεμελιώδη ανάλυση κινδυνεύουν λοιπόν να έχουν δίκιο όσον αφορά την μελλοντική κατεύθυνση της τιμής, αλλά σε λάθος χρόνο.

Η τεχνική ανάλυση είναι αρκετά υποκειμενική, γεγονός που θέτει τους συναλλασσόμενους σε κίνδυνο όταν δεν είναι εξειδικευμένοι στο να πως να την διεξάγουν. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ένας διαπραγματευτής να οδηγηθεί σε “παράλυση” κατά την διεξαγωγή της τεχνικής ανάλυσης, εάν αρχίσει να χρησιμοποιεί υπερβολικά πολλά εργαλεία ανάλυσης όπως δείκτες και ταλαντωτές.

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε