Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.excentral.com/eu) διαχειρίζεται από την Mount Nico Corp Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 226/14. Η εταιρεία βρίσκεται στην Αρχ. Μακαρίου III 240 & Βύρονος 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η Mount Nico Corp Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία «eXcentral».

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 83,58% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να απωλέσετε τα κεφάλαια σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η eXcentral δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η Mount Nico Corp Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η Mount Nico Corp Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Μετοχές

Τι είναι οι μετοχές;

Η μετοχή, επίσης γνωστή ως μετοχικό κεφάλαιο ή μερίδιο, αποτελεί μια μερική ιδιοκτησία σε μια δημόσια επιχείρηση. Η ιδιοκτησία μετοχών παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα σε ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων και των κερδών της εταιρείας το οποίο είναι ανάλογο με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει σε σχέση με τον αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Οι μετοχές αγοράζονται και πωλούνται κατά κύριο λόγο σε χρηματιστήρια ενώ κάθε χώρα έχει τα δικά της χρηματιστήρια. Οι εταιρείες πωλούν μετοχές για να συγκεντρώσουν χρήματα για τη λειτουργία ή την επέκταση της επιχείρησης τους. Ιστορικά, οι μετοχές υπεραποδίδουν έναντι των πλείστων άλλων κατηγοριών χρηματοοικονομικών μέσων. Οι μετοχές μπορούν επίσης να παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα ψήφου για εταιρικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα αλλαγές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ορισμένες μετοχές πληρώνουν μέρισμα στους κατόχους τους, καθιστώντας τες πηγή παθητικού εισοδήματος.

Πώς να διαπραγματεύεστε μετοχές;

Οι μετοχές μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν μέσω χρηματιστών, ενώ ορισμένες εταιρείες παρέχουν επίσης προγράμματα όπου οι ιδιώτες μπορούν να αγοράσουν τις μετοχές κατευθείαν από την εταιρεία. Υπάρχουν επίσης παράγωγα προϊόντα τα οποία ονομάζονται συμβόλαια επί της διαφοράς (CFDs), με τα οποία οι συναλλασσόμενοι μπορούν να κερδοσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στις μεταβολές των τιμών της υποκείμενης μετοχής. Η διαπραγμάτευση με τη χρήση CFDs δεν μεταφέρει καμία πραγματική ιδιοκτησία της υποκείμενης μετοχής στον συναλλασσόμενο, αλλά παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την πραγματική ιδιοκτησία ή κατοχή μετοχικών τίτλων, όπως η δυνατότητα να προχωρήσει κανείς σε απευθείας πώληση πάνω στην τιμή της μετοχής ή να κερδοσκοπήσει σε μια πτωτική τιμή. Τα CFDs αγοράζονται και πωλούνται μέσω διαδικτυακών χρηματιστών CFDs, οι οποίοι μπορεί να ρυθμίζονται ή να μην ρυθμίζονται από ανεξάρτητους φορείς.

Δημοφιλείς μετοχές

Το σύμπαν των μετοχών αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες τίτλους οι οποίοι κυμαίνονται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που μπορεί να είναι γνωστές σε όλους, μέχρι μικρές περιφερειακές εταιρείες τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου ακουστά. Οι πιο δημοφιλείς μετοχές είναι, όπως είναι λογικό, οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες. Οι πιθανότητες είναι ότι τα περισσότερα από τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε πωλούνται από εταιρείες τις μετοχές των οποίων θα μπορούσατε να αγοράσετε. Σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple και η Microsoft, εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Amazon, εταιρείες ενέργειας όπως η Royal Dutch Shell ή εταιρείες λιανικής πώλησης όπως η Walmart και η Target. Ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς μετοχές του 2021 περιλαμβάνουν την Tesla, την Walt Disney, την Apple, την Ford και την Sundial Growers.

Γιατί να κάνετε συναλλαγές σε μετοχές;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να διαπραγματευτεί κανείς μετοχές και ο καθένας έχει τους δικούς του προσωπικούς λόγους για τους οποίους επιθυμεί να εισέλθει στον κόσμο των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ο πιο προφανής λόγος φυσικά είναι η επιθυμία πραγματοποίησης κερδών και η πιθανή επιτυχία και άνετη ζωή από τα κέρδη που πιθανώς θα προκύψουν από τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης σε μετοχές. Μερικοί συναλλασσόμενοι απλώς απολαμβάνουν τον ενθουσιασμό που τους προσφέρει η αγορά και η πώληση μετοχών. Άλλοι χρησιμοποιούν τη διαπραγμάτευση μετοχών για να δημιουργήσουν ένα χαρτοφυλάκιο για τη μελλοντική συνταξιοδότησή τους. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούν την διαπραγμάτευση για να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει επίσης ομόλογα, εμπορεύματα, νομίσματα και κρυπτονομίσματα. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η διαπραγμάτευση μετοχών, όπως όλες οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, εμπεριέχει και ένα ποσοστό κινδύνου.

Πλεονεκτήματα και Κίνδυνοι

Η διαπραγμάτευση σε μετοχές προσφέρει μια σειρά από αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι οι συναλλασσόμενοι είναι σε θέση να επωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη και να παραμείνουν μπροστά από τον πληθωρισμό στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν και αγοράζουν τακτικά. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι οι μετοχές είναι αναμφίβολα η ευκολότερη αγορά στην οποία μπορεί κανείς να συμμετάσχει. Η αγορά και η πώληση μετοχών έχει καταστεί απίστευτα εύκολη τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν αρχίσει να στρέφονται προς μια διαδικασία ανεξάρτητης λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεών. Επειδή πολλές μετοχές είναι εξαιρετικά ρευστές, υπάρχει κίνδυνος να παγιδευτεί κανείς σε συναλλαγές που αφορούν τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς μετοχές. Επιπλέον, η διαπραγμάτευση μετοχών μπορεί να σας επιτρέψει να επωφεληθείτε τόσο από την αύξηση της τιμής της μετοχής όσο και από κάποιο πιο παθητικό μερισματικό εισόδημα το οποίο προτιμούν μερικοί συναλλασσόμενοι.

Από την άλλη πλευρά του νομίσματος, η διαπραγμάτευση μετοχών ενέχει κινδύνους. Αυτοί περιλαμβάνουν τον προφανή κίνδυνο ότι η μετοχή που αγοράζετε μπορεί να μειωθεί σε αξία. Ένας άλλος κίνδυνος είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να ερευνήσετε τις μετοχές που σκοπεύετε να διαπραγματευτείτε. Δεν είναι καθόλου συνετό να προβαίνετε σε τυχαίες συναλλαγές σε οποιαδήποτε μετοχή χωρίς να γνωρίζετε εκ των προτέρων την οικονομική εικόνα της εταιρείας η οποία κρύβεται πίσω από τη συγκεκριμένη μετοχή. Υπάρχει επίσης ο έντονος ανταγωνισμός που συχνά βιώνουν οι διαπραγματευτές μετοχών, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες της Wall Street που είναι επανδρωμένες με στρατιές επαγγελματιών διαπραγματευτών.

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε