Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.excentral.com/eu) διαχειρίζεται από την Mount Nico Corp Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 226/14. Η εταιρεία βρίσκεται στην Αρχ. Μακαρίου III 240 & Βύρονος 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η Mount Nico Corp Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία «eXcentral».

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 83,58% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να απωλέσετε τα κεφάλαια σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η eXcentral δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η Mount Nico Corp Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η Mount Nico Corp Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Περιθώριο και Μόχλευση

Τι είναι το περιθώριο και η μόχλευση;

Η μόχλευση είναι η χρήση δανειακών κεφαλαίων για τη δυνητική αύξηση των κερδών που προκύπτουν από μια συναλλαγή, αγορά ή επένδυση. Σημειώστε ωστόσο τη χρήση της λέξης δυνητικά, καθώς η χρήση της μόχλευσης δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση κέρδη. Οποιαδήποτε συναλλαγή με μόχλευση μπορεί και να πάει στραβά, δίνοντας στον συναλλασσόμενο μια πολύ μεγαλύτερη απώλεια από αυτή που θα επιθυμούσε. Εξαιτίας αυτής της ιδιότητας της, η χρήση της μόχλευσης θεωρείται πάντα επικίνδυνη. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται μόχλευση είναι εξίσου σημαντικό να χρησιμοποιείται κάποια μορφή διαχείρισης κινδύνου για την προστασία των κεφαλαίων σας από μια δυνητικά καταστροφική απώλεια.

Το περιθώριο είναι μια συναφές έννοια αλλά διαφέρει ελαφρώς από την μόχλευση. Συγκεκριμένα, το περιθώριο αναφέρεται στην πράξη του δανεισμού χρημάτων από τον χρηματιστή σας για να αυξήσετε την αγοραστική σας δύναμη. Το περιθώριο επιτρέπει σε έναν διαπραγματευτή να καταβάλει μόνο ένα μικρό ποσοστό της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου από τα δικά του χρήματα. Αυτό το μικρό ποσοστό ονομάζεται “αρχικό περιθώριο” και μπορεί να είναι τόσο μικρό ώστε να αποτελεί μόλις το 0,2% της αξίας της συναλλαγής σε ορισμένες περιπτώσεις, αν και είναι πολύ πιο συνηθισμένο να βλέπουμε απαιτήσεις αρχικού περιθωρίου από 1% έως 5%.

Τι είναι η κλήση περιθωρίου;

Η πρόσβαση σε κάποιο περιθώριο στις συναλλαγές, μπορεί να είναι τόσο χρήσιμη όσο και βολική, ενέχει ωστόσο και ορισμένους κινδύνους. Όπως συμβαίνει με κάθε είδος δανείου ή χρηματοδότησης, υπάρχουν κίνδυνοι που προέρχονται από τις πληρωμές τόκων, τη μειωμένη ευελιξία μελλοντικού εισοδήματος και άλλους χρηματοδοτικούς κινδύνους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ωστόσο, είναι ο κίνδυνος μιας κλήσης περιθωρίου.

Κατά τη διαπραγμάτευση με χρήση περιθωρίου, ο χρηματιστής απαιτεί από εσάς να διατηρείτε ένα συγκεκριμένο ποσοστό των δανεισθέντων κεφαλαίων στον λογαριασμό σας υπό την μορφή πραγματικών κεφαλαίων. Εάν η αξία των ιδίων κεφαλαίων του λογαριασμού σας πέσει λοιπόν κάτω από αυτό το συγκεκριμένο ποσοστό, τότε ο χρηματιστής θα σας ζητήσει να καταθέσετε πρόσθετα κεφάλαια για να επαναφέρετε το λογαριασμό σας στο συγκεκριμένο ποσοστό ελάχιστου περιθωρίου. Αυτό αποκαλείται κλήση περιθωρίου κέρδους. Εάν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να αυξήσετε την αξία των ιδίων κεφαλαίων του λογαριασμού σας, τότε ο χρηματιστής σας ενδέχεται να κλείσει αυτόματα οποιαδήποτε από τις ανοικτές θέσεις σας για να εγγυηθεί την επιστροφή του περιθωριακού δανείου που σας έχει χορηγήσει για να πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας. Έχει την δυνατότητα λοιπόν να κλείσει αυτόματα αυτές τις θέσεις σας ανεξάρτητα από τυχόν τρέχουσες απώλειες.

Πώς μπορεί η μόχλευση να μεγεθύνει τα κέρδη;

Η μόχλευση χρησιμοποιείται με την προσδοκία ότι θα αυξήσει τα κέρδη που προκύπτουν από τις συναλλαγές. Αυτό επιτυγχάνεται επιτρέποντας στον συναλλασσόμενο να ανοίξει μεγάλες θέσεις χρησιμοποιώντας αναλογικά μικρά κεφάλαια. Για παράδειγμα, αν ανοίξετε μια θέση σε χρυσό με μόχλευση 1:100, απαιτείται να παρέχετε μόνο το 1% της αξίας της συνολικής συναλλαγής σας. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε αύξηση της τιμής του χρυσού κατά 1 δολάριο θα αυξήσει τα κέρδη σας κατά 100 δολάρια. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσατε δυνητικά να κάνετε μια επένδυση $100 και να επωφεληθείτε μιας απόδοσης της τάξης των $10.000.

Πώς μπορεί η μόχλευση να μεγεθύνει τις απώλειες;

Με τον ίδιο τρόπο που η μόχλευση μεγεθύνει τα κέρδη, μεγεθύνει και τις απώλειες. Για παράδειγμα, όπως και στην παραπάνω περίπτωση, όπου η μόχλευση 1:100 χρησιμοποιείται για το εμπόριο χρυσού, μια πτώση της τιμής του χρυσού κατά $1 ισοδυναμεί με απώλεια $100 για τον διαπραγματευόμενο. Εάν διαπραγματεύεται μόνο 100 δολάρια λοιπόν, αυτό αντιστοιχεί σε μια πλήρη απώλεια των ιδίων κεφαλαίων του διαπραγματευόμενου. Έτσι, το ενδεχόμενο οι απώλειες να αποβούν υπέρμετρες είναι αρκετά υπαρκτό όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα ποσοστά μόχλευσης.

Πλεονεκτήματα και Κίνδυνοι

Η χρήση περιθωρίου μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο, αλλά προσφέρει και μια σειρά πλεονεκτημάτων όταν χρησιμοποιείται σωστά. Πιο συγκεκριμένα, το περιθώριο επιτρέπει στο κεφάλαιό σας να πάει πολύ πιο πέρα, παρέχοντάς σας αυξημένες δυνατότητες διαφοροποίησης. Και φυσικά, η μόχλευση αυξάνει τις πιθανές αποδόσεις που μπορεί να έχετε σε μια συναλλαγή. Το περιθώριο παρέχει επίσης μια εύκολη λύση για τη χρηματοδότηση των θέσεων σας, καθώς η χρήση του περιθωρίου συνήθως παρέχεται αυτόματα με την δημιουργία λογαριασμού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν απαιτείται πρόσθετη γραφειοκρατία ή αιτήσεις και εγκρίσεις. Επιπλέον, τα επιτόκια που παρέχουν οι χρηματιστές για το περιθώριο κέρδους είναι συνήθως αρκετά ευνοϊκά.

Παρόλο που υπάρχουν προφανή οφέλη από την χρήση του περιθωρίου, δεν είναι σωστό να προσπερνούμε και τους πιθανούς κίνδυνους. Ενώ υπάρχει η προσδοκία ότι η μόχλευση θα αυξήσει την απόδοση μιας συναλλαγής, είναι εξίσου πιθανό να ενισχύσει και τις απώλειες των διαπραγματευόμενων. Οι συναλλαγές θα μπορούσαν να πάνε γρήγορα στραβά όταν μεγεθύνονται επί 100, 200 ή ακόμη και 500 φορές. Οι συναλλασσόμενοι πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τις ημερήσιες χρεώσεις για κάθε θέση με περιθώριο που χρησιμοποιούν, οι οποίες θα μπορούσαν να μετατρέψουν μια κερδοφόρα συναλλαγή σε μια μη κερδοφόρα συναλλαγή. Οι τόκοι περιθωρίου υπολογίζονται καθημερινά, οπότε κάθε ημέρα που η συναλλαγή είναι ανοιχτή προστίθενται χρεώσεις χρηματοδότησης. Η μεμονωμένη ημερήσια χρέωση τόκων μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά ενδέχεται να αθροιστεί γρήγορα. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε έναν χρηματιστή χωρίς προστασία αρνητικού υπολοίπου, η μόχλευση καθιστά δυνατή την πρόκληση ζημίας που είναι μεγαλύτερη από το υπόλοιπο που τηρείται σε κάποιον λογαριασμό. Αυτό θα απαιτήσει την κατάθεση πρόσθετων κεφαλαίων τα οποία ο έμπορος ενδεχομένως να μην είχε υπολογίσει ότι θα χρησιμοποιούσε για τις συναλλαγές του στην αγορά.

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε