Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.excentral.com/eu) διαχειρίζεται από την Mount Nico Corp Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 226/14. Η εταιρεία βρίσκεται στην Αρχ. Μακαρίου III 240 & Βύρονος 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η Mount Nico Corp Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία «eXcentral».

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 83,58% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να απωλέσετε τα κεφάλαια σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η eXcentral δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η Mount Nico Corp Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η Mount Nico Corp Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Δείκτες

Τι είναι οι δείκτες;

Ένας δείκτης είναι μια συλλογή διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων, συνήθως μετοχών, με σκοπό να ακολουθεί τις μέσες επιδόσεις ενός συγκεκριμένου τομέα της αγοράς, κλάδου, εμπορεύματος ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας την οποία μπορεί οι επενδυτές να επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι δείκτες μπορεί να είναι ευρείς, όπως ο δείκτης S&P 500, ή μπορεί να είναι εξειδικευμένοι, όπως ο δείκτης Dow Industrials. Το πλεονέκτημα ενός δείκτη είναι ότι επιτρέπει στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση σε μια ευρεία ομάδα χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουν όλα τα επιμέρους στοιχεία ξεχωριστά. Εκτός από τις μετοχές υπάρχουν επίσης δείκτες για ομόλογα, εμπορεύματα και νομίσματα.

Δημοφιλείς δείκτες

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί παγκόσμιοι δείκτες που παρακολουθούν τη δράση της χρηματιστηριακής αγοράς. Στην πραγματικότητα, σχεδόν κάθε χώρα έχει τουλάχιστον έναν δείκτη, που παρακολουθεί την ευρεία απόδοση της χρηματιστηριακής της επίδοσης και αγοράς. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς τους δείκτες είναι σίγουρα πιο δημοφιλείς από άλλους. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ υπάρχουν ορισμένοι συγκεκριμένοι δημοφιλείς δείκτες οι οποίοι παρακολουθούνται στενά από τους συναλλασσόμενους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Nasdaq 100, ο οποίος αποτελεί δείκτη του τεχνολογικού τομέα, ο Dow Industrials, ο οποίος παρακολουθεί 30 από τις μεγαλύτερες εταιρείες blue-chip των ΗΠΑ, και ο S&P 500, ο οποίος αποτελεί ένα ευρύτερο μέτρο μέτρησης της απόδοσης των αμερικανικών αγορών.

Στην Ευρώπη, υπάρχουν επίσης αρκετοί δημοφιλείς δείκτες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο FTSE 100 και ο FTSE 250 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρώτος είναι περισσότερο δημοφιλής, και περιέχει κυρίως ένα είδος μέτρησης της απόδοσης πολυεθνικών εταιρειών, ενώ ο δεύτερος είναι περισσότερο επικεντρωμένος στην εγχώρια οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλοι δημοφιλείς δείκτες περιλαμβάνουν τον CAC 40 στη Γαλλία και τον DAX 30 στη Γερμανία.

Η Ασία διαθέτει επίσης έναν αριθμό δημοφιλών δεικτών οι οποίοι περιλαμβάνουν τον Nikkei 225 στην Ιαπωνία, τον S&P/ASX 200 στην Αυστραλία, τον δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ και τον Shanghai Composite στην Κίνα.

Δείκτες Αναφοράς

Ένας δείκτης αναφοράς χρησιμεύει ως πρότυπο με βάση το οποίο κρίνεται η ευρύτερη αγορά ή ακόμη και άλλοι δείκτες. Στις επενδύσεις, σχεδόν όλοι οι δείκτες αναφοράς είναι δείκτες, αν και δεν είναι όλοι οι δείκτες δείκτες αναφοράς. Η απόφαση για το ποιος δείκτης είναι ο καταλληλότερος για να θεωρηθεί δείκτης αναφοράς, μπορεί να αποτελέσει μια έντονη συζήτηση μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου των επενδύσεων, όπως οι διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε γενικές γραμμές όμως, ένας δείκτης αναφοράς είναι ένας δείκτης που χρησιμεύει ως μέτρο μέτρησης για ένα χαρτοφυλάκιο, συγκρίνοντας τα ευρύτερα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, (όπως οι αποδόσεις, το επίπεδο κινδύνου, την βαρύτητα των επιμέρους στοιχείων και την έκθεση στους διάφορους τομείς, τα επενδυτικά στυλ και άλλους παράγοντες,) με τον δείκτη αναφοράς.

Τι κινεί τους δείκτες;

Η αξία ενός δείκτη μεταβάλλεται με βάση τις κινήσεις των τιμών των μεμονωμένων μετοχών που τον απαρτίζουν. Έτσι, οι παράγοντες που κινούν τους δείκτες είναι ουσιαστικά οι ίδιοι με εκείνους που προκαλούν κινήσεις σε μεμονωμένες μετοχές, ομόλογα ή και εμπορεύματα. Η διαφορά είναι ότι ενώ ορισμένα γεγονότα μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε μεμονωμένες εταιρείες, τα ίδια αυτά γεγονότα θα έχουν μικρότερο αντίκτυπο σε έναν δείκτη ευρείας βάσης.

Ωστόσο, ένα οικονομικό ή πολιτικό γεγονός που αφορά έναν ολόκληρο κλάδο ή τομέα μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο σε κάθε δείκτη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του συγκεκριμένου τομέα. Για παράδειγμα, ο δείκτης S&P 500 Energy Index παρακολουθεί συγκεκριμένα τον τομέα της ενέργειας. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε είδηση που προκαλεί δραματική άνοδο ή πτώση της τιμής του πετρελαίου είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει μεγάλο αντίκτυπο και στον δείκτη S&P 500 Energy Sector Index.

Πλεονεκτήματα και Kίνδυνοι

Το κυριότερο πλεονέκτημα των δεικτών είναι ότι παρέχουν έναν εύκολο τρόπο παρακολούθησης των επιδόσεων της ευρύτερης χρηματιστηριακής αγοράς ή των επιμέρους τομέων και κλάδων μιας οικονομίας. Μπορούν να παρέχουν με αυτό τον τρόπο ένα γνώμονα για την υγεία της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς οποιασδήποτε χώρας. Επιπλέον, τα ιστορικά δεδομένα μπορούν να δώσουν στους επενδυτές μια ένδειξη για το πώς αντέδρασαν οι αγορές στο παρελθόν σε παρόμοιες συνθήκες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έρευνα έχει δείξει ότι τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών και τα ETFs υπεραποδίδουν σε σχέση με τα ενεργά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια κατά την πάροδο του χρόνου.

Το πρώτο μειονέκτημα των δεικτών προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού τους. Για παράδειγμα, ο Dow Industrials είναι ένας δείκτης σταθμισμένος ως προς τις τιμές των μετοχών που τον απαρτίζουν, πράγμα που σημαίνει ότι οι μετοχές με υψηλότερες τιμές θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αξία του δείκτη. Ένα άλλο μειονέκτημα ορισμένων δεικτών, το οποίο ισχύει και για τον Dow Industrials, είναι ότι είναι πολύ περιορισμένοι ή δεν περιέχουν αρκετά μεγάλη ποικιλία μετοχών. Μια άλλη μέθοδος υπολογισμού ενός δείκτη είναι με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, αλλά αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης επηρεάζεται περισσότερο από εταιρείες με μεγάλη κεφαλαιοποίηση της αγοράς, η οποία μπορεί να μην αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα στην συγκεκριμένη αγορά.

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε