Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.excentral.com/eu) διαχειρίζεται από την Mount Nico Corp Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 226/14. Η εταιρεία βρίσκεται στην Αγίου Αθανασίου, 66 Τουμαζής Λινόπετρας Κτίριο 4102, Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η Mount Nico Corp Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία «eXcentral».

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 80,06% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να απωλέσετε τα κεφάλαια σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η eXcentral δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η Mount Nico Corp Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η Mount Nico Corp Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Συναλλαγές & Επενδύσεις

 • Τι είναι ο λογαριασμός συναλλαγών μου;
  Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, δημιουργείται ο προσωπικός λογαριασμός συναλλαγών σας μέσο του οποίου θα μπορέσετε να ξεκινήσετε τις συναλλαγές.
 • Τι είναι το spread;
  Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης (bid) και της τιμής αγοράς (ask).
 • Τι είναι το pip;
  Το "pip" είναι ακρώνυμο του "Price Interest Point" ή "Percentage in Point" και χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης της μεταβολής της αξίας ενός ζεύγους νομισμάτων - ένα pip είναι η μικρότερη επιτρεπτή διακύμανση στην τιμή του ζεύγους.

  Τα περισσότερα νομίσματα, με εξαίρεση το ιαπωνικό γεν, έχουν 2 δεκαδικά σημεία, π.χ. 1 δολάριο = 100 σεντς.
 • Τι είναι η μόχλευση;
  Η μόχλευση αυξάνει την αγοραστική σας δύναμη και ως εκ τούτου σας επιτρέπει να αποκτήσετε μεγάλη έκθεση συναλλαγής σε μια χρηματοοικονομική αγορά δεσμεύοντας ένα σχετικά μικρό ποσό από το κεφάλαιό σας.

  Τα CFDs είναι μοχλευμένα προϊόντα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να καταθέσετε ένα σχετικά μικρό κεφάλαιο και να επωφεληθείτε μιας πολύ μεγαλύτερης έκθεσης.

  Η μόχλευση αυξάνει τη δυνατότητα κέρδους αλλά και τον κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου σας.
 • Τι είναι το CFD;
  Ένα CFD ( Συμβόλαιο επί της διαφοράς), προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να διαπραγματευτούν και ενδεχομένως να κερδίσουν από την κίνηση των τιμών της αγοράς, χωρίς να κατέχουν στην πραγματικότητα το υποκείμενο χρηματοοικονομικό μέσο. Με τη χρήση ενός CFD (ουσιαστικά ένα συμβόλαιο μεταξύ αγοραστή και πωλητή που καθορίζει μια συγκεκριμένη τιμή αγοράς), πραγματοποιείτε το ανάλογο κέρδος ή ζημία με βάση τη μεταβολή της τιμής του υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου, κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου στο οποίο έγινε η συναλλαγή. Τα CFD επιτρέπουν συναλλαγές επί της τιμής όλων των μεγάλων αγορών όπως Forex, μετοχές, δείκτες, εμπορεύματα και κρυπτονομίσματα.
 • Τι είναι το Stop Loss;
  Το Stop Loss (εντολή διακοπής ζημιών) είναι μια εντολή για το κλείσιμο μιας συναλλαγής σας σε μια θέση CFD σε μια τιμή που καθορίζεται εκ των προτέρων από εσάς. Στην περίπτωση που «αγοράσατε» κάποιο CFD, η εντολή Stop Loss είναι χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος της συναλλαγής, ενώ στην περίπτωση «πώλησης» είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος της συναλλαγής. Μια εντολή Stop Loss μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στρατηγική ελαχιστοποίησης του κινδύνου, ωστόσο, η ακριβές τιμή κλεισίματος της θέσης σας δεν είναι εγγυημένη, καθώς κατά τη διάρκεια υψηλής μεταβλητότητας και ρευστότητας στην αγορά, μια εντολή Stop Loss μπορεί να εκτελεστεί σε μια μη επιθυμητή τιμή.
 • Τι είναι το Take Profit;
  Το Take Profit (εντολή λήψης κέρδους) είναι μια εντολή για το κλείσιμο μιας συναλλαγής σε μια θέση CFD σε μια τιμή που καθορίζεται εκ των προτέρων από εσάς, η οποία στην περίπτωση «αγοράς» είναι υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος της θέσης σας και στην περίπτωση «πώλησης» είναι χαμηλότερη από την τιμή ανοίγματος της θέσης σας.
 • Τι είναι η εκκρεμής εντολή;
  Μια εντολή αναμονής (pending order) είναι μια εντολή που αυτοματοποιεί το άνοιγμα μιας θέσης όταν ένα μέσο φτάσει σε μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη τιμή την οποία έχετε ορίσει εσείς. Είτε πρόκειται για εντολή με Όριο τιμής (limit order), είτε για εντολή διακοπής ζημιών, η θέση θα πληρωθεί μόνο όταν το χρηματοοικονομικό μέσο φθάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή.
 • Τι είναι η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων;
  Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων είναι με απλά λόγια η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων. Όπως και στο Forex, μπορείτε να αγοράσετε και να πουλήσετε ένα κρυπτονόμισμα για ένα άλλο. Αυτός είναι και ένας τρόπος να συμμετάσχετε στην αγορά των κρυπτονομισμάτων χωρίς να χρειάζεται να τα «εξορύξετε».
 • Τι είναι η διαπραγμάτευση πραγματικών μετοχών;
  Μια χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση μετοχών αναφέρετε στη διαπραγμάτευση με τα χρηματοοικονομικά μέσα που πραγματικά κατέχετε. Η διαπραγμάτευση μετοχών CFD σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην αγορά και σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε συναλλαγές σένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο υποκείμενων χρηματοοικονομικών μέσων με βάση την κίνηση των τιμών τους χωρίς να χρειάζεται αγοράσετε τα υποκείμενα χρηματοοικονομικά μέσα.
 • Πώς υπολογίζεται το μέγεθος μιας συναλλαγής;
  Μπορείτε να ελέγξετε το ποσό που απαιτείται για το άνοιγμα μιας θέσης απλά επιλέγοντας το συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο στη σελίδα συναλλαγών, εισάγοντας τον επιθυμητό όγκο και κάνοντας κλικ στο κουμπί (i) κοντά στο όνομα του χρηματοοικονομικού μέσου. Στο αναδυόμενο παράθυρο, θα δείτε το απαιτούμενο περιθώριο για το άνοιγμα της συναλλαγής.
 • Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των παγκόσμιων αγορών;
  Η διαπραγμάτευση στην παγκόσμια αγορά είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή, 24 ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των αργιών
 • Από πού παίρνετε τις τιμές σας;
  Λαμβάνουμε τις τιμές μας από τον πάροχο ρευστότητας.
 • Ποιοι είναι οι ελάχιστοι όγκοι συναλλαγών;
  Ο ελάχιστος διαθέσιμος όγκος μιας συναλαγής στην πλατφόρμα μας είναι 0,01 LOT.
 • Τι είναι το swap;
  Χρεώνεται τέλος νυχτερινής χρηματοδότησης (swap fee) όταν διατηρείτε μια θέση ανοιχτή κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 • Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τις συναλλαγές;
  Στη eXcentral σας παρέχουμε πρόσβαση στο μεγαλύτερο κέντρο πληροφοριών, με ισχυρά εργαλεία συναλλαγών και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η Ακαδημία Συναλλαγών μας (Video Trading Academy) είναι γεμάτη με βίντεο και διαδικτυακά σεμινάρια που στοχεύουν να βοηθήσουν τους αρχάριους, τους έμπειρους συναλλασσόμενους, καθώς και τους επαγγελματίες επενδυτές.
 • Πώς να δημιουργήσετε έναν κατάλογο αγαπημένων μέσων;
  Για να προσθέσετε το χρηματοοικονομικό μέσο στη λίστα αγαπημένων σας, πρέπει να κάνετε κλικ στο αστέρι δίπλα στο όνομα του χρηματοοικονομικού μέσου στη σελίδα συναλλαγών. Μόλις το κάνετε αυτό, το συγκεκριμένο μέσο θα προστεθεί αυτόματα στη λίστα Αγαπημένων, η οποία βρίσκεται κάτω από τα «φίλτρα» στη σελίδα συναλλαγών.
 • Τι είναι το LOT;
  Ένα lot είναι ο τυπικός αριθμός μονάδων ανά συναλλαγή και αντιπροσωπεύει το μέγεθος των συναλλαγών σας σε CFDs. Το τυπικό μέγεθος για ένα lot είναι 100.000 μονάδες νομίσματος, και τώρα, υπάρχουν επίσης mini, micro και nano μεγέθη lot που είναι 10.000, 1.000 και 100 μονάδες
 • Τι είναι το ETF;
  Ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (Exchange Traded Fund / ETF) είναι ένας εμπορεύσιμος τίτλος που παρακολουθεί την απόδοση ενός χρηματοοικονομικού μέσου ή μιας ομάδας μέσων που μπορεί να περιλαμβάνει δείκτες, εμπορεύματα, ομόλογα κ.λπ. και διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια όπως οι δείκτες και οι μετοχές.
 • Πού μπορώ να ελέγξω το υπόλοιπό μου;
  Μπορείτε να ελέγξετε το υπόλοιπό σας στο κάτω μέρος της σελίδας συναλλαγών της πλατφόρμας μας.
 • Πού μπορώ να βρω όλο το ιστορικό των συναλλαγών μου;
  Μπορείτε να ελέγξετε όλο το ιστορικό των συναλλαγών σας (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των αναλήψεων, των συναλλαγών και των χρεώσεων) στην πλατφόρμα μας επιλέγοντας Συναλλαγές > Ιστορικό συναλλαγών. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση της ανάληψης σας μπορεί να επίσης να ελεγχθεί κάνοντας κλικ στο Banking ή Pending Requests (Εκκρεμείς αιτήσεις). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους αντιπροσώπους Υποστήριξης Πελατών μας για τυχόν διευκρινίσεις μέσω ζωντανής συνομιλίας ή στη διεύθυνση: [email protected]
 • Πώς μπορώ να κλείσω μια συναλλαγή;
  Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα των ανοικτών συναλλαγών στην πλατφόρμα μας επιλέγοντας το σύνδεσμο Συναλλαγές > Ανοικτές συναλλαγές. Επιλέξτε τη συναλλαγή και κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" δίπλα από την συγκεκριμένη θέση. Παρακαλούμε όπως επίσης βεβαιωθείτε ότι η αγορά για το συγκεκριμένο μέσο είναι ανοικτή επιλέγοντας το κουμπί "i" δίπλα στο όνομα του χρηματοοικονομικού μέσου. Εάν η αγορά είναι ανοιχτή, η συναλλαγή μπορεί να κλείσει.
 • Έχετε συμφωνίες αυτόματης διαπραγμάτευσης, προκειμένου να μάθετε περισσότερα για τις συναλλαγές;
  Μαζί μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MetaTrader 4 που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα Expert advisor (ειδική επέκταση που μπορεί να κάνει συναλλαγές για εσάς). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ζωντανής συνομιλίας ή στο: [email protected]

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε