Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.excentral.com/eu) διαχειρίζεται από την Mount Nico Corp Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 226/14. Η εταιρεία βρίσκεται στην Αρχ. Μακαρίου III 240 & Βύρονος 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η Mount Nico Corp Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία «eXcentral».

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 81,08% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να απωλέσετε τα κεφάλαια σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η eXcentral δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η Mount Nico Corp Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η Mount Nico Corp Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Υποβάλετε αίτηση για να κατηγοριοποιηθείτε ως Επαγγελματίας Πελάτης

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) έχει θεσπίσει επίσημα νέα μέτρα σχετικά με την παροχή CFDs σε ιδιώτες πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία τίθενται σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2018. Η CySEC ήταν μια από τις ρυθμιστικές αρχές που αποφάσισαν τον Σεπτέμβριο του 2019, την υιοθέτηση τυπικά και μόνιμα των περιοριστικών μέτρων που προτάθηκαν από την ESMA. Τα μέτρα περιλαμβάνουν σημαντική μείωση της μόχλευσης, ειδικό κανόνα κλεισίματος περιθωρίου, περιορισμούς στα προνόμια διαπραγμάτευσης κλπ.

Για να κάνετε την αίτησή σας, κατεβάστε και συμπληρώστε την Αίτηση Επαγγελματία Πελάτη εδώ και στη συνέχεια υποβάλλετε τη σχετική φόρμα χρησιμοποιώντας το παρακάτω κουμπί.

Η ταξινόμηση ως Επαγγελματίας Πελάτης συνεπάγεται τα εξής:

*Οι Επαγγελματίες Πελάτες δεν δικαιούνται αποζημίωση από το ICF2

Προστασία Αρνητικού Υπολοίπου
Πρόσβαση σε Αποκλειστικούς Διαγωνισμούς
Συμμετοχή σε αποκλειστικούς διαγωνισμούς και προγράμματα συναλλαγών
Πρόσβαση σε Εκπαιδευτικά Προγράμματα VIP/Platinum
Χρήση επαγγελματικών εκπαιδευτικών πηγών και προγραμμάτων πάνω στις συναλλαγές
Υψηλότερη Μόχλευση
Διαχωρισμός Κεφαλαίων των Πελατών
Τα κεφάλαια σας διατηρούνται σε ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς από αυτούς της εταιρείας

Το επίπεδο stop out θα γίνει 50% σε όλες τις πλατφόρμες eXcentral.

Από την 1η Αυγούστου 2018 τα επίπεδα stop out θα διαμορφωθούν στo 50% σε όλες τις πλατφόρμες συναλλαγών της eXcentral, για όλους τους πελάτες.

*Σημειώστε ότι κατά την Επαγγελματική Ταξινόμηση με την eXcentral, το επίπεδο stop out θα είναι 20%.

Για παράδειγμα:

Νόμισμα Λογαριασμού= USD, μόχλευση λογαριασμού = 1:50
Στις 27/07/2018, προχωράτε σε αγορά 1 lot χρυσού (GOLD ) στην τιμή των 1.225 δολαρίων. Το απαιτούμενο περιθώριο είναι 2.450 USD ((1*100*1.225)/50), δηλαδή (μέγεθος συμβολαί-ου*αξία lot) / μόχλευση).

Με το τρέχον επίπεδο stop out στο 20%, η θέση θα παραμείνει ανοιχτή, καθώς το επίπεδο περιθωρίου (40%) είναι υψηλότερο από το 20%.1
Στις 30/07/2018, το επίπεδο stop out αυξάνεται στο 50%, με το επίπεδο περιθωρίου του λογαριασμού να είναι χαμηλότερο στο 40%, ο πελάτης θα είχε ήδη λάβει κλήση περιθωρίου και η θέση του θα είχε κλείσει αυτόματα.
*1.00 Lot = 100.00 Oz of GOLD

Προϋποθέσεις για να Γίνετε Επαγγελματίας Πελάτης

Μπορείτε να γίνετε επαγγελματίας πελάτης εάν υποβάλετε αίτηση και πληροίτε, μεταξύ άλλων, δύο από τα τρία κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω3:

  1. Όγκος συναλλαγών – Πραγματοποιήσατε συναλλαγές, σε σημαντικό μέγεθος, στη σχετική αγορά με μέση συχνότητα 10 ανά τρίμηνο σε σχέση με τα προηγούμενα 4 τρίμηνα (με την Mount Nico Corp Limited ή οποιονδήποτε άλλο χρηματιστή.
  2. Σχετική εμπειρία – Διαθέτετε τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε επαγγελματική θέση, η οποία απαιτεί γνώση της αγοράς και των υπηρεσιών CFD.
  3. Οικονομική κατάσταση – Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου σας4 είναι ισοδύναμο ή υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ – συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων σε μετρητά και των άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

1 Ένας τυποποιημένος κανόνας κλεισίματος περιθωρίου που λαμβάνει χώρο σε συγκεκριμένο ποσοστό του ελάχιστου αρχικού απαιτούμενου περιθωρίου όπως περιγράφεται πιο πάνω και καθορίζετε ανά λογαριασμό. Για τους λογαριασμούς συναλλαγών Επαγγελματιών Πελατών το ποσοστό αυτό υπόκειται σε αλλαγές.

2 Στόχος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ) είναι η διασφάλιση των αξιώσεων των Ιδιωτών Πελατών μέσω της καταβολής αποζημίωσης (έως και 20.000 ευρώ) σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς, και εφόσον ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

3 Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση τώρα ή σε μεταγενέστερο στάδιο ή ακόμη και να παραμείνετε για να αντιμετωπιστείτε ως πελάτης λιανικής. Λάβετε υπόψη ότι έχετε την επιλογή να επαναφέρετε την κατάστασή σας στο λιανικό εμπόριο όταν γίνετε επαγγελματίας ανά πάσα στιγμή, εάν το επιθυμείτε.

4 Τα «χρηματοοικονομικά μέσα» περιλαμβάνουν μετοχές, καταθέσεις μετρητών που πραγματοποιούνται για τη χρηματοδότηση ή κέρδη που προκύπτουν από επενδύσεις σε παράγωγα, χρεωστικούς τίτλους και καταθέσεις μετρητών. Δεν περιλαμβάνουν ακίνητα, παραδοσιακά εμπορεύματα, ή την ονομαστική αξία παράγωγων μέσων.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης της ESMA εδώ και στην Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών μας εδώ.

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε