Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.excentral.com/eu) διαχειρίζεται από την Mount Nico Corp Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 226/14. Η εταιρεία βρίσκεται στην Αρχ. Μακαρίου III 240 & Βύρονος 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η Mount Nico Corp Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία «eXcentral».

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 83,58% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να απωλέσετε τα κεφάλαια σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η eXcentral δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η Mount Nico Corp Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η Mount Nico Corp Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Εμπορεύματα

Τι είναι τα εμπορεύματα;

Ένα εμπόρευμα είναι μια πρώτη ύλη ή ένα γεωργικό αγαθό που μπορεί να αγοραστεί και να πωληθεί, αλλά και να τυποποιηθεί ως προς την ποσότητα και την ποιότητα του. Αυτό καθιστά τα εμπορεύματα ανταλλάξιμα, πράγμα που σημαίνει ότι μια μονάδα ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος θεωρείται ακριβώς ίδια με μια άλλη μονάδα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο παραγωγός, ή ο καλλιεργητής του εμπορεύματος. Τα εμπορεύματα τείνουν να χωρίζονται σε βιομηχανικά εμπορεύματα, όπως τα μέταλλα και τα ενεργειακά προϊόντα, και σε γεωργικά εμπορεύματα, όπως τα σιτηρά και άλλες καλλιέργειες ή ακόμη και ζωικά προϊόντα με υψηλή ζήτηση. Τα εμπορεύματα αποτελούν μία από τις σημαντικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού και, εκτός του ότι αγοράζονται και πωλούνται για χρήση στη βιομηχανία και το εμπόριο, αποτελούν επίσης μέσο κερδοσκοπίας για τους συναλλασσόμενους.

Πώς να κάνετε συναλλαγές σε εμπορεύματα;

Ανέκαθεν τα εμπορεύματα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στα χρηματιστήρια προθεσμιακών συμβολαίων, όπου οι παραγωγοί και οι καταναλωτές των διαφόρων εμπορευμάτων συναντώνται για να συμφωνήσουν τη μελλοντική τιμολόγηση των εμπορευμάτων. Οι παραγωγοί το κάνουν αυτό για να κλειδώσουν τις τιμές και να εξασφαλίσουν κέρδη, ενώ οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ως μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού. Η αγορά και η πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης απαιτεί ένα μεγάλο ποσό κεφαλαίου, παράλληλα όμως ενέχει και τον κίνδυνο όταν λήξει ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης να απαιτηθεί από τον κάτοχό του να προβεί σε πραγματική αγορά του εμπορεύματος.

Πιο πρόσφατα, ωστόσο, εμφανίστηκε ένας νέος τρόπος διαπραγμάτευσης – τα Συμβόλαια επί της Διαφοράς – και τώρα οι ιδιώτες συναλλασσόμενοι μπορούν επίσης να κερδοσκοπούν στις μεταβολές των τιμών διαφόρων εμπορευμάτων χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν τον ίδιο κόπο και κόστος για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές στα χρηματιστήρια συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Δημοφιλή εμπορεύματα

Υπάρχουν πολλά δημοφιλή εμπορεύματα, αλλά το μακράν πιο δημοφιλές μεταξύ των ιδιωτών διαπραγματευτών είναι ο χρυσός. Παράλληλα, το “αδελφικό” του μέταλλο, το ασήμι, είναι επίσης αρκετά δημοφιλές σε ότι αφορά τις συναλλαγές CFDs, όπως επίσης είναι και το αργό πετρέλαιο. Αυτά είναι τα κυριότερα βιομηχανικά εμπορεύματα. Άλλα δημοφιλή βιομηχανικά εμπορεύματα είναι ο χαλκός και η πλατίνα. Εκτός από τα βιομηχανικά εμπορεύματα υπάρχουν και γεωργικά εμπορεύματα που είναι επίσης δημοφιλή μεταξύ των συναλλασσόμενων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η σόγια και το καλαμπόκι, καθώς και πιο εξωτικά εμπορεύματα όπως ο καφές και το κακάο. Σε γενικές γραμμές, τα εμπορεύματα παραμένουν δημοφιλή για τους συναλλασσόμενους επειδή τείνουν να έχουν ισχυρές τάσεις τιμών.

Μέταλλα και Ενέργειες

Τα βιομηχανικά εμπορεύματα χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες, το σύμπλεγμα των μετάλλων και το σύμπλεγμα των ενεργειών ή των καυσίμων. Και τα δύο αυτά συμπλέγματα περιλαμβάνουν μια σειρά από δημοφιλή και ιδιαίτερα προσοδοφόρα εμπορεύματα. Συγκεκριμένα, τα μέταλλα περιλαμβάνουν δύο από τα πιο δημοφιλή εμπορεύματα – τον χρυσό και το ασήμι. Άλλα μέταλλα που χαίρουν μεγάλης διαπραγματευτικής δράσης είναι ο χαλκός, η πλατίνα και το παλλάδιο.

Με τον ίδιο τρόπο, τα ενεργειακά συμβόλαια είναι επίσης δημοφιλή και αποτελούν αντικείμενο έντονης διαπραγμάτευσης. Το ενεργειακό σύμπλεγμα περιλαμβάνει εμπορεύματα όπως το αργό πετρέλαιο (τόσο το παγκόσμιο αργό πετρέλαιο αναφοράς Brent, όσο και το αμερικανικό αργό πετρέλαιο αναφοράς West Texas Intermediate), η βενζίνη, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ιδιώτες διαπραγματευτές συνήθως εστιάζουν την προσοχή τους στο αργό πετρέλαιο, αν και ορισμένοι προτιμούν να επικεντρώνονται σε πιο εναλλακτικά ενεργειακά προϊόντα.

Πλεονεκτήματα και Κίνδυνοι

Η διαπραγμάτευση CFD σε εμπορεύματα παρέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων είναι και η δυνατότητα αγοράς ή πώλησης επί της τιμής με την ίδια ευκολία. Επίσης, ακόμη ένα πλεονέκτημα για τους συναλλασσόμενους εμπορευμάτων είναι η τάση των εμπορευμάτων να έχουν ισχυρές τάσεις στις ανατιμήσεις τους. Αυτό επιτρέπει στις στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων να είναι πιο επιτυχείς από ό,τι είναι με άλλους τύπους περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, οι διαπραγματευτές εμπορευμάτων είναι σε θέση να επωφεληθούν από την χρήση μόχλευσης, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει να διαχειριστούν το κεφάλαιό τους πιο αποτελεσματικά.

Ωστόσο η μόχλευση, εγκυμονεί επίσης κινδύνους για τους διαπραγματευτές εμπορευμάτων, καθώς μπορεί να μεγεθύνει τόσο τα κέρδη όσο και τις όποιες απώλειες προκύψουν. Ένας άλλος κίνδυνος που μπορεί να εκπλήξει ορισμένους συναλλασσόμενους είναι η πιθανή μεταβλητότητα στις αγορές εμπορευμάτων. Αρκεί ένα αρνητικό γεγονός ή ακόμη και κάποια πιθανή είδηση για να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερα έντονη κίνηση στις τιμές των εμπορευμάτων- κάτι μπορεί να προκληθεί από τις μεταβολές στον καιρό, τα γεωπολιτικά γεγονότα, τα οικονομικά δεδομένα ή μια σειρά από άλλους θεμελιώδη παράγοντες. Ένας άλλος πολύ υπαρκτός κίνδυνος που λίγοι νέοι διαπραγματευτές λαμβάνουν υπόψη τους είναι η έλλειψη εμπειρίας στις συναλλαγές. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες συνθήκες που κινούν τις περισσότερες αγορές εμπορευμάτων και η έλλειψη εμπειρίας μπορεί να σημαίνει ότι σας διαφεύγει ένας ή περισσότεροι από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις τάσεις τον τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο το κεφάλαιό σας.

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε