Πληροφορίες για την εταιρεία:

Αυτή η ιστοσελίδα (www.excentral.com/eu) διαχειρίζεται από την Mount Nico Corp Limited, μια κυπριακή εταιρεία επενδύσεων, εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με αριθμό άδειας λειτουργίας 226/14. Η εταιρεία βρίσκεται στην Αρχ. Μακαρίου III 240 & Βύρονος 1, P. LORDOS CENTER, BLOCK B, Flat/Office 204, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

 

Η Mount Nico Corp Limited κατέχει και διαχειρίζεται την εμπορική επωνυμία «eXcentral».

 

Προειδοποίηση κινδύνου:

Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο γρήγορης απώλειας χρημάτων λόγω της χρήσης μόχλευσης. Το 83,58% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών CFD και αν μπορείτε να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να απωλέσετε τα κεφάλαια σας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Οι μελλοντικές προβλέψεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο εμπειρίας σας, και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Δεν πρέπει να καταθέσετε περισσότερα από όσα είστε διατεθειμένοι να χάσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τον κίνδυνο που συνδέεται με το συγκεκριμένο προϊόν και αναζητήστε κάποια ανεξάρτητη συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Η eXcentral δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες τις παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση. Παρακαλείστε να διαβάσετε το έγγραφο Γνωστοποίησης Κινδύνου.

 

Περιφερειακοί περιορισμοί:

Η Mount Nico Corp Limited προσφέρει υπηρεσίες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εκτός του Βελγίου) και της Ελβετίας.

 

Η Mount Nico Corp Limited δεν εκδίδει συμβουλές, συστάσεις ή γνώμες σε σχέση με την απόκτηση, κατοχή ή διάθεση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος. Η Mount Nico Corp Limited δεν είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο σε εκτελεστική βάση.

Συμβόλαια επί της διαφοράς

Τι είναι ένα CFD;

Το CFD είναι μια ακρωνύμια του “Contract for Difference”. Πρόκειται για μια σύμβαση μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή, η οποία ορίζει ότι ο αγοραστής είτε θα καταβάλει στον πωλητή τη διαφορά στην τιμή της σύμβασης όταν αυτή ολοκληρωθεί, είτε θα εισπράξει τη διαφορά εάν η μεταβολή της τιμής καταλήξει υπέρ του αγοραστή. Ένα CFD επιτρέπει σε έναν συναλλασσόμενο την πρόσβαση σε διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα χωρίς όμως να χρειάζεται να αποκτήσει τους πραγματικούς τίτλους των εν λόγω μέσων. Με ένα CFD λοιπόν είναι δυνατόν να κερδοσκοπήσει κανείς πάνω στη μεταβολή της τιμής ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Τα CFDs παρέχουν μια σειρά πλεονεκτημάτων τα οποία τα καταστούν εξαιρετικά δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία.

Πώς λειτουργεί η διαπραγμάτευση CFD;

Ένα CFD είναι μια σύμβαση μεταξύ ενός συναλλασσόμενου και του χρηματιστή του για την ανταλλαγή της διαφοράς στην αξία ενός υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου μεταξύ της ώρας που ανοίγει η σύμβαση και της ώρας που κλείνει. Πρόκειται για μια στρατηγική διαπραγμάτευσης κατά την οποία δεν υπάρχει κάποια πραγματική ιδιοκτησία του υποκείμενου χρηματοοικονομικού μέσου, και επομένως δεν υπάρχει κάποια παράδοση του μέσου αυτού. Αυτό σημαίνει ότι ένας συναλλασσόμενος μπορεί να κερδοσκοπεί στην κίνηση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού μέσου χωρίς να χρειάζεται να ανησυχεί για θέματα ιδιοκτησίας.

Ουσιαστικά, ένας συναλλασσόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το CFD για να κερδοσκοπήσει στις κινήσεις των τιμών ενός χρηματοοικονομικού μέσου. Συγκεκριμένα, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να ανοίξουν μια θέση αγοράς εάν πιστεύουν ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί, ή μια θέση πώλησης εάν πιστεύουν ότι η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θα μειωθεί στο μέλλον. Δεν υπάρχουν κανόνες πώλησης ή ελάχιστης περιόδου κατοχής του CFD.

Ποια χρηματοοικονομικά μέσα μπορείτε να διαπραγματευτείτε με CFDs;

Τα CFD είναι εξαιρετικά ευέλικτα και περιλαμβάνουν σχεδόν κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, εφόσον ο συναλλασσόμενος είναι σε θέση να βρει έναν χρηματιστή που είναι πρόθυμος να αναλάβει την άλλη πλευρά της συναλλαγής. Στην πράξη, τα πιο κοινώς διαπραγματευόμενα CFDs περιλαμβάνουν:

  • Ζεύγη νομισμάτων όπως το EUR/USD ή το USD/CAD
  • Εμπορεύματα όπως ο χρυσός, το ασήμι και το αργό πετρέλαιο
  • Παγκόσμιοι χρηματιστηριακοί δείκτες
  • Παγκόσμια ETFs
  • Ομόλογα
  • Μετοχές μεγάλων εταιρειών
  • Κρυπτονομίσματα

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα με CFDs, γεγονός που επιτρέπει στους συναλλασσόμενους να εφαρμόζουν ποικίλες στρατηγικές διαφοροποίησης.

Κέρδη και Ζημίες

Ένα από τα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης με CFDs είναι η χρήση της μόχλευσης και του περιθωρίου, τα οποία καθιστούν το κόστος για το άνοιγμα μιας θέσης πολύ χαμηλότερο από ό,τι θα ήταν χρησιμοποιώντας πιο παραδοσιακές μεθόδους διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, η χρήση της μόχλευσης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τόσο τα κέρδη όσο και τις ζημίες, όπως επεξηγείται από το παρακάτω παράδειγμα.

Ας υποθέσουμε ότι ο χρυσός διαπραγματεύεται στα $1.900 ανά ουγγιά και πιστεύετε ότι η τιμή θα κινηθεί ανοδικά. Μπορείτε να ανοίξετε μια θέση αγοράς “long” σε CFD χρυσού για να επωφεληθείτε από αυτή την πιθανή αύξηση της τιμής.

Με τις παραδοσιακές συναλλαγές θα μπορούσατε να ανοίξετε ένα μίνι-συμβόλαιο για 10 ουγγιές χρυσού, το οποίο θα κόστιζε $19.000 ($1.900 * 10). Πρόκειται για ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ωστόσο, με τη δυνατότητα της μόχλευσες, η ίδια θέση μπορεί να απαιτεί μόνο το 5% της συνολικής αξίας της θέσης, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσατε να ανοίξετε μια θέση για 10 ουγγιές χρυσού για μόλις $950 ($1.900 *10 * 5%).

Εάν η τιμή της ουγκιάς χρυσού αυξηθεί στα $1.950, θα μπορούσατε δυνητικά να κερδίσετε $500 από μια παραδοσιακή συναλλαγή (μείον προμήθειες και αμοιβές). Αυτό αντιστοιχεί σε συνολικό κέρδος λίγο πάνω από 2,5%. Με μια συναλλαγή σε CFD θα κερδίζατε επίσης $500 αν η τιμή αυξηθεί στα $1.950, ωστόσο, δεδομένου ότι επενδύσατε μόνο $950 για να κάνετε την ίδια συναλλαγή, θα είχατε μια απόδοση άνω του 50% της επένδυσής σας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά.

Λάβετε υπόψη ότι το ίδιο ισχύει και με τις απώλειες. Εάν η τιμή του χρυσού έπεφτε κατά $50, στο ίδιο υποθετικό σενάριο, η απώλειά σας θα ήταν επίσης μεγαλύτερη από 50%.

Κίνδυνοι των Συναλλαγών CFD

Τα CFD είναι επενδυτικά προϊόντα που κινούνται γρήγορα και υπάρχει πιθανότητα μεγάλων απωλειών όταν οι θέσεις δεν παρακολουθούνται στενά, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται υψηλά επίπεδα μόχλευσης. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι ρευστότητας καθώς και επίπεδα περιθωρίου που πρέπει να διατηρούνται, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω τους κινδύνους.

Επιπλέον, πολλοί χρηματιστές CFD δεν διέπονται από την σωστή νομοθεσία και κανονιστική ρύθμιση – ή στην καλύτερη περίπτωση ρυθμίζονται ελάχιστα – γεγονός που υποβάλει τους συναλλασσόμενους σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αξιόπιστων χρηματιστών CFD, αλλά σε γενικές γραμμές η αξιοπιστία οποιουδήποτε χρηματιστή CFD βασίζεται κυρίως στη μακροβιότητά του στον κλάδο, στη γενικότερη καταξίωση του μεταξύ των διαπραγματευτών, καθώς και στην οικονομική εικόνα του ίδιου του χρηματιστή.

% ολοκληρώθηκε

Μέθοδοι πληρωμής
Για να πραγματοποιήσετε μια κατάθεση, θα πρέπει πρώτα να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας.
Το αρχείο σας έχει απορριφθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.
Καταλαβαίνω

Αγαπητέ ${UserName},

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό επίδειξης.
Μεταβείτε σε πραγματικό λογαριασμό, προσθέστε κεφάλαια και ξεκινήστε τις συναλλαγές.

Χρηματοδότηση του λογαριασμού σας

Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο για πελάτες, παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε